เจเอเอส แอสเซ็ท ทุ่มงบ 180 ล้านบาท เปิด “ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส” บางบัวทอง ตอบโจทย์ผู้สูงวัย พร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้วยทีมแพทย์จาก WMC

เจเอเอส แอสเซ็ท ทุ่มงบ 180 ล้านบาท เปิด “ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส” บางบัวทอง ตอบโจทย์ผู้สูงวัย พร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้วยทีมแพทย์จาก WMC

เจเอเอส แอสเซ็ท จัดงาน Open House เปิดบ้าน “ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส” บางบัวทอง โชว์ความพร้อมของ Nursing Home สมบูรณ์แบบ เพื่อดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ตั้งแต่ระดับที่ช่วยเหลือตัวเองได้ไปจนถึงระดับที่ต้องการผู้ดูแล (Care Giver ) เป็นพิเศษ ทั้งหมด 80 เตียง รวมถึงบริการโปรแกรมต่างๆ อาทิ โปรแกรมกายภาพบำบัดฟื้นฟู, กิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพกาย-ใจ และอารมณ์ ดูแลกลุ่มลูกค้าทุกช่วงวัย ภายใต้สุขภาวะที่เหมาะสม โดยบุคลากรผู้ชำนาญการ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันในรูปแบบต่างๆ สร้างความเชื่อมั่นด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ 1 มีนาคม นี้ โดยภายในงานยังได้รับเกียรติจากนายสุพจน์ สิริกุลภัสสร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส จำกัด, นายกันตพร หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริการฝ่ายการตลาด บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน), ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล, คุณเก๋-ชลลดา เมฆราตรี และผู้บริหารบริษัท ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส จำกัด เข้าร่วมงาน ณ ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส บางบัวทอง ที่ผ่านมา

นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส จำกัด กล่าวว่า โครงการ “ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส” บางบัวทอง  เป็นโครงการที่ใช้คอนเซ็ปต์เดียวกับโครงการที่คู้บอนในเชิงที่ตั้ง คืออยู่ภายในบริเวณพื้นที่เดียวกับศูนย์การค้าชุมชน JAS Green Village Bang Bua Thong บนเนื้อที่ 20 ไร่ ด้วยการวางแนวคิดที่ให้สถานดูแลผู้สูงอายุอยู่ภายในโครงการเดียวกับห้างชุมชน ทำให้มีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังสามารถใช้เวลากับลูกหลานได้ภายในห้างชุมชนโดยไม่ต้องเดินทางออกไปภายนอก เพื่อความสะดวกแก่ผู้เข้าพัก ได้มีพื้นที่พบปะครอบครัวและเพื่อนสามารถใช้พื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกันได้ตามอัธยาศัย “ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส” บริหารจัดการพื้นที่โครงการในรูปแบบมิกซ์ยูส ผสมความเป็นไลฟ์สไตล์กับเรื่องของเวลเนส จึงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนโดยรอบและพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีโอกาสเข้าถึงการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิงตั้งแต่ระดับที่ช่วยเหลือตัวเองได้ไปจนถึงระดับที่ต้องการผู้ดูแล (Care Giver) ได้อย่างเหมาะสม โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลให้การดูแล ซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องกับพันธกิจของ เจเอเอส แอสเซ็ท คือ “Synergetic Well-being Community Builder” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสุขให้กับชุมชน โดยให้ประสบการณ์ความสุขแบบองค์รวมทางกาย ใจ และอารมณ์ ดูแลกลุ่มลูกค้าทุกช่วงวัยโดยธุรกิจในเครือของบริษัทฯ ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันในรูปแบบต่างๆ 

สำหรับกลยุทธ์การตลาด โครงการ “ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส” บางบัวทอง มุ่งเน้นการสร้างความน่าเชื่อถือและความประทับใจผ่านการบริการที่ได้คุณภาพมาตรฐานโดยผู้ชำนาญการ แล้วเกิดการบอกต่อ หรือแชร์บนโลกออนไลน์เป็นการการันตีคุณภาพบริการจากผู้สัมผัสประสบการณ์จริงที่โครงการ “ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส” บางบัวทอง โดยนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาต่อยอดธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งตามแนวทางที่วางไว้  พร้อมผนึกพันธมิตรขยายธุรกิจด้วยการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และการขยายตลาดในต่างประเทศอีกด้วย

นายกันตพร หาญพาณิชย์ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) และรองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดในประเทศ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล กล่าวว่า โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC) ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา ด้วยบริการที่เป็นเลิศและมีคุณภาพมาตรฐานสูงสุด โดยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล JCI และเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในประเทศไทย ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศตะวันออกกลางมากถึง 50 เปอร์เซ็นต์ และจากลูกค้าที่มาใช้บริการจาก พม่า และลาว ด้วยทักษะ ความรู้ และความสามารถของแพทย์ พยาบาล และบุคลากร พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การได้ร่วมงานกับโครงการ “ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส” บางบัวทองนับเป็นความร่วมมือทางการแพทย์ ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักที่ขับเคลื่อนธุรกิจของโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC) โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ระดับชั้นนำที่จะดูแลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการและครอบครัวผู้รับบริการตลอดการเข้าพักอาศัยในโครงการ “ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส” บางบัวทอง สอดคล้องกับสภาพบริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน คือ ประเทศไทยรวมถึงประชาคมโลก กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยทำให้ต้องการการดูแลด้านสุขภาพมากขึ้น จึงเป็นโอกาสอันดีที่ได้ต่อยอดธุรกิจและร่วมมือกับองค์กรภายนอกที่มีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงวัยทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขต่อไป ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)ด้วยเช่นกัน

โครงการ “ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส” บางบัวทอง ประกอบด้วยห้องพักทั้งแบบพักเดี่ยว และห้องรวมทั้งหมด 80 เตียง ประกอบด้วยห้อง “Share Room” ที่ให้พื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อลดความรู้สึกอึดอัดในการอยู่ห้องรวม มีพื้นที่ให้ญาติเยี่ยมได้สะดวกสบาย, ห้อง “Deluxe Room” ห้องพักเดี่ยวขนาด 34 ตารางเมตรที่สามารถปรับเป็นเตียงปกติ หรือเตียงโรงพยาบาลได้ และห้อง “Senera Suite” ห้องพิเศษขนาด 68 ตารางเมตร  ให้บริการในรูปแบบ Day Care เช้ามา-เย็นกลับ แบบรายอาทิตย์ รายเดือน และรายปี อีกทั้งเป็นสาขาแรกที่จะมีศูนย์กายภาพบำบัดและฟื้นฟูเฉพาะกลุ่มโรคหลอดเลือดในสมอง (Senera Stroke Rehabilitation Clinic) กลุ่มโรคกระดูกและข้อ กลุ่มระบบประสาทและสมอง  ที่ให้บริการสำหรับลูกค้าในโครงการฯ และสำหรับบุคคลทั่วไป

นอกจากนี้ โครงการ “ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส” บางบัวทอง ยังผนวกการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Care) โดยทีมสหวิชาชีพ  ด้วยโปรแกรมต่างๆ  อาทิ คลินิกกายภาพบำบัดฟื้นฟูกลุ่มหลอดเลือดสมอง และโรคทางกายภาพบำบัด ดูแลโดยนักกายภาพบำบัดที่ออกแบบโปรแกรมการฝึกเฉพาะบุคคล เพื่อการบำบัดฟื้นฟูในทุกๆด้าน อีกทั้งภายในโครงการ“ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส” บางบัวทอง ยังมีพื้นที่ Indoor Zone ได้แก่ Aroma Area, Relax Zone, Activity Room สำหรับกิจกรรมสันทนาการ และ Outdoor Zone พื้นที่ลานกว้าง อากาศถ่ายเทสะดวก รองรับกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มี Physical Activity มากกว่าการอยู่บนห้องพัก ทั้งในรูปแบบกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเดี่ยว ที่ออกแบบโดยนักกายภาพและนักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ เพื่อช่วยฟื้นฟูสุขภาพกาย-ใจ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัย สร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

เจเอเอส แอสเซ็ท ทุ่มงบ 180 ล้านบาท เปิด “ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส” บางบัวทอง ตอบโจทย์ผู้สูงวัย พร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้วยทีมแพทย์จาก WMC