ไอรีล ไตรสารศรี

ไอรีล ไตรสารศรี

นอกจากเธอจะเป็นเป็นผู้ก่อตั้งโครงการ ART.for.CANCER แล้วเธอยังเป็นผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระหว่างการรักษาด้วย ART.for.CANCER นอกจากจะเป็นโครงการที่ระดมเงินทุนส่งต่อกำลังใจสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ยังเป็นโครงการที่ส่งมอบกำลังใจให้กับเพื่อนร่วมโรค ได้มีกำลังใจที่ต่อสู้กับโรคร้าย และลุกขึ้นมาทำสิ่งดี ๆ ให้กับสังคมรวมทั้งให้คนในสังคมได้สัมผัสถึงคุณค่าที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่

“ความดีสำหรับออยหมายถึงการที่เรารับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด แล้วก็เป็นอะไรที่เราสามารถทำเพื่อผู้อื่นได้ การที่เรานึกถึงผู้อื่น ถ้าสิ่งที่เรารับผิดชอบอยู่หรือสิ่งที่เราทำอยู่นั้น สามารถสร้างสรรค์ ประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ มันคือความดีง่าย ๆ ที่ทุกคนสามารถทำได้ อย่างออยก็เกิดแรงบันดาลใจในการทำประโยชน์เพื่อเพื่อนร่วมโรคนะคะ เพราะว่าตอนนี้ออยก็เป็นผู้ป่วยมะเร็งอยู่ระหว่างการรักษา ในระยะที่ 4 ออยเอาแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ของตัวเองมาทำให้เกิดการต่อยอดโครงการที่มีชื่อว่า ART.for.CANCER ตอนนี้ก็เปิดเป็นบริษัทที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ในการที่เราจะใช้ศิลปะและศักยภาพของตัวเองเพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมโรค รวมถึงทำให้คนในสังคมได้มีโอกาสมาทำประโยชน์ร่วมกันในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง

“เรื่องราวที่ประทับใจในการทำความดี ก็เกิดจากการที่ตัวเองเริ่มได้ทำงานเพื่อสังคม ได้ก่อตั้ง ART.for.CANCER ขึ้นมา ถึงตอนนี้มันได้ต่อยอดเป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไปประทับใจตรงที่ตอนเริ่มต้นก็ไม่ได้คิดว่ามันยิ่งใหญ่อะไร หรือสามารถช่วยเหลือคนได้มากน้อยแค่ไหน ตอนที่เริ่มทำก็แค่รู้สึกว่าเราอยากจะทำ อยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ทุกวันอย่างมีคุณค่า แต่กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่เราเริ่มทำด้วยใจอยากช่วยเหลือคนอื่นจริง ๆ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคนในสังคม อีกอย่างที่ประทับใจและเห็นคุณค่าชีวิตของตัวเองก็คือการที่ผู้ป่วยโรคมะเร็งมาขอบคุณเรา บอกว่าสิ่งที่เราทำทุกวันนี้สามารถทำให้เขารู้สึกว่าอยากมีชีวิตอยู่ต่อไป ออยไม่เคยคิดว่าตัวเราเองจะสามารถมีคุณค่าขนาดที่จะทำให้คนคนหนึ่งอยากมีชีวิตอยู่ต่อ และอยากลุกขึ้นมาช่วยเราต่อยอดหรือทำกิจกรรมเพื่อสังคม การทำความดีของออยซึมซับมาจากคนรอบข้างแล้วก็คนในครอบครัว ครอบครัวออยชอบช่วยเหลือผู้อื่นในสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ อยู่แล้วเท่าที่เราทำได้

“รอยทำแห่งความดีนั้น ตัวอย่างที่ดีที่สุดคือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ รวมถึงความมีเมตตาต่อประชาชน จริง ๆ แล้วออยเป็นเด็กโรงเรียนในวัง คือจบโรงเรียนราชินี ทำให้ได้เห็นได้ศึกษาเรื่องพระราชกรณียกิจ โดยการเข้าไปดูโครงการต่าง ๆ ตั้งแต่เด็ก ก็จะสงสัยว่าทำไมวังของในหลวงถึงมีฟาร์มโคนม มีปลูกเห็ด มีเกษตรทดลอง เรารู้สึกว่านี่คือพระราชวังของพระราชาของเราจริง ๆ เหรอ

“การทำความดีตามรอยพระยุคลบาท ออยมองว่าต้องเริ่มจากจุดเล็ก ๆ จากการที่เรามีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา ออยว่าความดีมันจะเริ่มจากจุดนี้ เราสามารถมีความเมตตาให้ตัวเองและคนอื่น รู้จักรับผิดชอบหน้าที่แล้วเริ่มทำความดีจากสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่ต้องยิ่งใหญ่ ตอนนี้ออยก็กำลังจะมีโครงการที่ทำร่วมกับเพื่อน ๆ รวมถึงจิตอาสาในการชวนให้ประชาชนชาวไทยเกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีจากสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ด้วยค่ะ ใครจะเริ่มทำความดีอะไรก็เริ่มจากสิ่งที่ตัวเองถนัด เริ่มจากจิตใจที่มีความจริงใจที่จะทำ ออยเชื่อว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ อย่างน้อยก็ได้ใจตัวเองอยู่แล้วที่ได้เริ่มทำความดีค่ะ

“ความดีที่เราสามารถทำง่าย ๆ ในชีวิตประจำวันนั่นคือการรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน คนกวาดถนน แม่บ้าน ข้าราชการ หรือเจ้าของธุรกิจ ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด หรือแม้กระทั่งเราเป็นลูก เป็นหลาน อะไรก็ตาม แค่เรารับผิดชอบในสิ่งที่เราทำ ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดี ถ้าเราทำตรงนั้นได้ดี เราก็สามารถดำเนินรอยตามความดีที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงทำไว้เป็นตัวอย่าง จริง ๆ แล้ว ชีวิตของคนเราไม่ได้อยู่ที่ว่าใครจะอายุยืนหรือใครจะอายุสั้น มันขึ้นอยู่กับว่า
ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ เราได้ทำอะไรไว้ให้กับตัวเองและสังคม หรือว่าเราได้ทำอะไรให้กับแผ่นดินแล้วหรือยังค่ะ”

รอยทำแห่งความดี