Logo MiX Magazine
MiX Magazine 185
ไข่มุก รุ่งรัตน์ เหม็งพานิช - ลูกทุ่งเพลงโซล

ไข่มุก รุ่งรัตน์ เหม็งพานิช - ลูกทุ่งเพลงโซล

ลูกทุ่งเพลงโซลมาจากสไตล์เพลงที่เธอชอบคือแจ๊สและอาร์แอนด์บี เมื่อมาบวกกับเนื้อเสียงลูกทุ่ง และวิธีการเอื้อนของเธอทำให้กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว "ไข่มุก รุ่งรัตน์ เหม็งพานิช"