เกรซ กาญจน์เกล้า

เกรซ กาญจน์เกล้า

การกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งระหว่างเรากับเธอ ในฐานะการเป็นนางแบบปกของ เกรซ กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า