ธิชานักเสน่ห์ของเธอก็ไม่ได้มีแค่ความเซ็กซี่เหมือนในซีรี่ส์ : MiX Magazine It's man man's world!
ธิชานักเสน่ห์ของเธอก็ไม่ได้มีแค่ความเซ็กซี่เหมือนในซีรี่ส์