อนุสรณ์แห่งความรัก

อนุสรณ์แห่งความรัก

สุสานของกษัตริย์โมโซรุส ประเทศตุรกี
เป็นสุสานเก่าแก่ของพระเจ้าโมโซรุส กษัตริย์แห่งเปอร์เซีย ที่เมืองฮาลคาร์นาซซัสประเทศตุรกี สร้างโดยพระมเหสี อาเตมีสเซีย เพื่อรำลึกถึงพระสวามีของนาง 

เมือง เวโรน่า ประเทศอิตาลี
เมืองนี้โด่งดังขึ้นมาจากนิยายของวิลเลียม เชคสเปียร์ สร้างตำนานรักอมตะ Romeo & Juliet ในจินตนาการให้เมืองเวโรน่า เป็นฉากดำเนินเรื่องราวความรักของคนทั้งสอง เมืองนี้จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้นักเดินทางมาเยี่ยมตลอดเวลา

ทัชมาฮาล ประเทศอินเดีย
สถานที่แห่งนี้เกิดจากสมเด็จพระจักรพรรดิชาห์จาห์ฮาล ทรงสร้างอนุสาวรีย์ใหญ่ให้เป็นที่ฝังพระศพพระนางมุมตัส มาฮาล มเหสีที่ทรงรักยิ่ง มีผู้สร้างและออกแบบร่วม 20,000 คน การก่อสร้างกินเวลานานถึง 22 ปี

สวนลอยเเห่งกรุงบาบิโลน ประเทศอิรัก
สร้างขึ้นโดยกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ 600 ปีก่อนคริสตกาล สร้างให้แก่มเหสีของพระองค์คือพระนางเซมรามีส มีเรื่องเล่าว่าพระนางมีปัญหากับการใช้ชีวิตกลางทะเลทราย พระองค์จึงทรงเนรมิตสวนธรรมชาติขึ้นซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในเวลาต่อมา

Monument Of Love อนุสรณ์สถานแห่งความรัก