หนังสือในพระราชนิพนธ์ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9

หนังสือในพระราชนิพนธ์ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

พระมหาชนก พ.ศ.2539

หนังสือพระราชนิพนธ์เรื่องนี้มี 2 ภาษา (ไทยและอังกฤษ) อยู่ในเล่มเดียวกัน ซึ่งพระองค์ได้ทรงสืบค้นเรื่องราวของพระมหาชนกในพระไตรปิฎกและทรงแปลด้วยพระองค์เอง โดยมีการดัดแปลงนิด ๆ หน่อย ๆ ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น พระองค์ทรงแปลพระมหาชนกชาดกเสร็จสมบูรณ์ เมื่อ พ.ศ.2531 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองกาญจนาภิเษกแห่งรัชกาล เมื่อปี พ.ศ.2539 ภายในหนังสือมีภาพวาดฝีพระหัตถ์ของพระองค์เอง รวมถึงภาพประกอบโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงอีกหลากหลายท่าน

ติโต (แปล) พ.ศ.2537

ผลงานการแปลเรื่องที่ 2 ของพระองค์ โดยทรงแปลจากต้นฉบับเรื่อง Tito ของ Phyllis Auty เมื่อปี พ.ศ.2519 เพื่อศึกษาและเรียนรู้ชีวิตของติโต นายกรัฐมนตรีคอมมิวนิสต์คนแรกและผู้ก่อตั้งประเทศยูโกสลาเวีย ให้ผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์ได้รู้จัก ติโต อย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยมอบรายได้จากการจัดจำหน่ายสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งในเล่มนี้พระองค์ทรงเลือกใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและมีโวหารเปรียบเทียบอีกด้วย

นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ (แปล) พ.ศ.2537

หนังสือเล่มนี้พระองค์ทรงแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง A Man Called Intrepid บทประพันธ์ยอดนิยมของ William Stevenson โดยพระองค์ทรงใช้ระยะเวลาในการแปลถึง 3 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2520 แล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2523 หนังสือเล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการสืบสวนราชการลับในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ของนายอินทร์ ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายนั้นก็พระราชทานให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาอีกด้วย

 

พระราชดำรัส 

ผลงานการแปลพระราชดำรัสจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์เองในทุก ๆ ปี จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2532 ซึ่งเป็นเรื่องน้ำและสิ่งแวดล้อม และได้รับความสนใจอย่างมากจากสหประชาชาติ ส่งผลให้วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปีเป็น “วันสิ่งแวดล้อมไทย” อีกด้วย 

พระมหาชนก ฉบับการ์ตูน พ.ศ.2542

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ เมื่อปี พ.ศ.2542 พระองค์ทรงโปรดฯ ให้จัดพิมพ์ พระมหาชนก เป็นฉบับการ์ตูนเพื่อสะดวกแก่การศึกษาทำความเข้าใจของเด็กและเยาวชน โดยได้ ชัย ราชวัตร มาวาดภาพประกอบลายเส้นซึ่งใช้ลายเส้นแบบไทย ๆ เพื่อแสดงถึงความเป็นไทย อีกทั้งยังมีการจัดพิมพ์เป็น ฉบับอักษรเบรลล์ เพื่อเผยแพร่แก่คนตาบอดอีกด้วย 

 

เรื่อง ทองแดง พ.ศ.2545

พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ เรื่อง ทองแดง (The Story of Tongdaeng) เผยแพร่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเล่มเดียวกัน ว่าด้วยเรื่องราวของ “คุณทองแดง” สุนัขทรงเลี้ยงตัวโปรดของพระองค์ ซึ่งมีลักษณะพิเศษทั้งด้านกายภาพและอุปนิสัย แสนรู้ เฉลียวฉลาด มีชื่อเสียงโด่งดัง หนังสือเล่มนี้สร้างความประทับใจให้กับผู้อ่านอย่างมากถึงกับว่าเป็นหนึ่งในหนังสือที่ขายดีที่สุดในปี พ.ศ.2545 

 

เมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิทเซอร์แลนด์ พ.ศ.2489

หนังสือพระราชนิพนธ์ลำดับแรกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ได้ตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือรายเดือน วงวรรณคดี ฉบับประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2490 เป็นตอนแรก ซึ่งบันทึกเรื่องราวส่วนพระองค์ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินเพื่อกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้ง หลังจากที่พระองค์ท่านทรงเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 9 ในราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 เปรียบเสมือนบันทึกประจำวันหรือไดอารี่ของพระองค์เลยทีเดียว

เรื่อง ทองแดง ฉบับการ์ตูน พ.ศ.2547

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์อีกครั้งหนึ่งในปี พ.ศ.2547 ในรูปแบบลายเส้นการ์ตูนโดยใช้ชื่อ “ทองแดงฉบับการ์ตูน” ที่มีลายเส้นแบบไทย ทำให้เข้าใจง่าย น่ารัก และน่าสะสมมากยิ่งขึ้น

.................................................

“ข้าแผ่นดินในรัชกาลที่ ๙” ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ท่านตลอดระยะเวลา 89 ปี และพิเศษสุดด้านในยังแทรกด้วยพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ผลงานของอาจารย์ชูศักดิ์ วิษณุคำรณ จำนวน 8 ภาพ ซึ่งสามารถนำออกมาประกอบกันเป็นภาพชุด “เป็นรวงทอง รวงข้าวของพ่อ” เพื่อใส่กรอบเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้อีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อได้ตามแผงหนังสือชั้นนำ หรือสั่งซื้อโดยตรงได้ที่ บริษัท มิตรมายา จำกัด ในราคา 140 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง 50 บาทต่อ 1 เล่ม)
Tel: 0-2460-1534-5 หรือ 08-7795-2111
E-mail: [email protected]
Facebook: MiXMagazineThailand
Line: mixmagazine

หนังสือในพระราชนิพนธ์