การเสด็จพระราชดำเนิน เยือนอาเซียนบวกหก

การเสด็จพระราชดำเนิน เยือนอาเซียนบวกหก

ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติ นอกจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีมากกว่า 1,000 โครงการและพระราชกรณียกิจอีกนานับประการภายในประเทศแล้ว พระองค์ยังทรงมีพระราชกรณียกิจด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่าง ๆ ทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ รวมทั้งสิ้น 27 ประเทศ ในช่วงปี พ.ศ.2502-2510 เพื่อเจริญพระราชไมตรีกับบรรดามิตรประเทศเหล่านั้น

ประเทศในอาเซียนบวกหกที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือน มีทั้งหมด 9 ประเทศ คือ เวียดนามใต้ อินโดนีเซีย เมียนมา มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และ สปป.ลาว ส่วนประเทศที่ไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือน คือ บรูไน กัมพูชา สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และอินเดีย

ประเทศแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการ คือประเทศเวียดนามใต้ ระหว่างวันที่ 18–21 ธันวาคม พ.ศ.2502 ตามที่ประธานาธิบดีโงดินห์เดียมแห่งสาธารณรัฐเวียดนามได้กราบบังคมทูลเชิญ ในการเสด็จฯ ครั้งนั้น มหาวิทยาลัยไซ่ง่อนได้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านกฎหมายแด่พระองค์ท่าน จากนั้นได้เสด็จฯ ไปยังเมืองเว้ นครหลวงเดิมของเวียดนาม แล้วเสด็จฯ สถานที่ตากอากาศ ณ เมืองดาลัด จากนั้นจึงได้ เสด็จฯ กลับสู่ไซ่ง่อน ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย

ประเทศที่สองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยือน คือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2503 เมื่อเสด็จฯ ถึง ประธานาธิบดีซูการ์โนแห่งอินโดนีเซีย พร้อมด้วยบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหารและพลเรือน รวมถึงคณะทูตานุทูต ได้ไปคอยรับเสด็จฯ พร้อมด้วยทหารกองเกียรติยศของกองทัพบก เรือ และอากาศหลายร้อยคน และมีประชาชนอีกไม่น้อยกว่า 10,000 คน ไปโบกธงรับเสด็จฯ อยู่ ณ ท่าอากาศยาน 

.................................................

“ข้าแผ่นดินในรัชกาลที่ ๙” ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ท่านตลอดระยะเวลา 89 ปี และพิเศษสุดด้านในยังแทรกด้วยพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ผลงานของอาจารย์ชูศักดิ์ วิษณุคำรณ จำนวน 8 ภาพ ซึ่งสามารถนำออกมาประกอบกันเป็นภาพชุด “เป็นรวงทอง รวงข้าวของพ่อ” เพื่อใส่กรอบเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้อีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อได้ตามแผงหนังสือชั้นนำ หรือสั่งซื้อโดยตรงได้ที่ บริษัท มิตรมายา จำกัด ในราคา 140 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง 50 บาทต่อ 1 เล่ม)
Tel: 0-2460-1534-5 หรือ 08-7795-2111
E-mail: [email protected]
Facebook: MiXMagazineThailand
Line: mixmagazine

การเสด็จพระราชดำเนิน, เยือนอาเซียน, ในหลวง, ข้าแผ่นดินในรัชกาลที่๙, รวงทองรวงข้าวของพ่อ, mixmagazine