King of  the Artists พระราชาที่เป็นยิ่งกว่าคำว่าศิลปิน

King of the Artists พระราชาที่เป็นยิ่งกว่าคำว่าศิลปิน

บุคคลในโลกนี้จะมีสักคนที่สามารถเป็นอะไรที่หลากหลายด้วยการทำสิ่งต่าง ๆ จนตกผลึกถึงแก่นแท้ ตั้งแต่การเป็นนักปกครอง เป็นนักกีฬา มีความเชี่ยวชาญหลายภาษา เป็นช่างภาพ นักดนตรี นักศิลปกรรม ฯลฯ สิ่งเหล่านี้รวมอยู่ในตัวมหาบุคคลที่สำคัญของประเทศไทยและของโลกคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยเฉพาะเรื่องพระอัจฉริยภาพด้านศิลปกรรม ทรงเป็นผู้รู้ลึกรู้แจ้งในงานศิลปะจนเหล่าศิลปินชั้นบรมครูของประเทศไทยต่างศิโรราบในความสามารถอันสูงส่ง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2529 สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ได้น้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา “อัครศิลปิน” แด่พระองค์อย่างไม่มีเงื่อนไข

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยงานศิลปะด้านจิตรกรรมตั้งแต่ทรงพระเยาว์ เมื่อครั้งที่ประทับอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทรงศึกษาศิลปะด้วยพระองค์เองจากการฝึกเขียนและทรงศึกษาจากตำราต่าง ๆ รวมถึงเมื่อ
สนพระราชหฤทัยงานเขียนของศิลปินผู้ใด ก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมศิลปินผู้นั้น ทรงมีพระราชปฏิสันถารและทอดพระเนตรวิธีการทำงาน จนทรงเข้าพระราชหฤทัยในการสร้างสรรค์งานเขียนของศิลปินเหล่านั้นเป็นอย่างดี พระองค์ทรงนำวิธีการทำงานของเขาเหล่านั้นมาสร้างสรรค์งานของพระองค์ขึ้นมาใหม่ให้เป็นแบบฉบับของพระองค์เอง

เทคนิคการเขียนภาพที่พระองค์ทรงใช้ในการเขียนภาพจะเป็นแนวจิตรกรรมร่วมสมัยหลากหลายรูปแบบ เช่น แบบเหมือนจริง (Realistic) ที่เห็นได้จากภาพหุ่นนิ่ง (Still Life) ภาพเหมือนบุคคล (Portrait) ภาพทิวทัศน์ (Landscape) เป็นต้น แบบภาพแสดงออกทางอารมณ์ (Expressionism) แบบนามธรรม (Abstract) โดยทรงแสดงออกด้วยเอกลักษณ์เฉพาะพระองค์ไว้อย่างชัดเจน แต่ภาพที่ปรากฏให้ประชาชนได้ชื่นชมส่วนใหญ่จะเป็นภาพพระสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถและทูลกระหม่อมทุกพระองค์ เป็นต้น

พระองค์ท่านยังมีงานด้านศิลปะมากมายทั้งในเรื่องของประติมากรรม การปั้น การหล่อ และการทำแม่พิมพ์ ผลงานอันเป็นที่รู้จักคือประติมากรรมลอยตัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครึ่งพระองค์ สูง 12 นิ้ว ที่ทรงปั้นด้วยดินน้ำมัน นอกจากนี้ยังโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้สร้างพระพุทธรูปและพระพิมพ์ในโอกาสต่าง ๆ เช่น พระพุทธรูปปางประทานพร ภปร. ทั้งนี้พระองค์ทรงแกะแบบแม่พิมพ์พระพิมพ์ที่เรียกกันว่าสมเด็จจิตรลดา ทรงบรรจุผงศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ด้วยพระองค์เอง

จากผลงานศิลปินทุกทั่วสารทิศต่างสรรเสริญพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงเป็นอัครศิลปิน โดยศิลปินที่เคยได้ถวายงานแด่พระองค์ท่านต่างมีประสบการณ์อันล้ำค่าเป็นที่ประจักษ์ถึงความเป็นอัจฉริยะภาพทางด้านศิลปะในเรื่องของศิลปะยังมีศิลปินระดับประเทศได้เคยร่วมถวายงานให้พระองค์ท่าน ต่างก็มองเห็นถึงความเป็นอัครศิลปินที่สื่อออกมาในงานศิลปะอย่างแท้จริงเราขอยกตัวอย่างศิลปินดังนี้

อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
เรารู้จักกันดีในชื่อเสียงของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี พ.ศ.2554 มีผลงานด้านจิตรกรรมไทยหลากหลาย เช่น ภาพจิตรกรรมไทยในอุโบสถวัดพุทธประทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นผู้สร้างวัดร่องขุ่น ที่มีงานสถาปัตยกรรม ประติมากรรมปูนปั้น และงานจิตรกรรมไทย สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างมาก ซึ่งงานที่ถือว่าท่านภูมิใจคือการได้ถวายงานเขียนภาพประกอบบทพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” ให้กับพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ชัย ราชวัตร
สมชัย กตัญญุตานันท์ หรือรู้จักกันในนาม ชัย ราชวัตร ผู้ที่มีผลงานเป็นที่รู้จักกันดีกับการวาดการ์ตูนล้อเลียนการเมือง “ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน” ของหนังสือพิมพ์รายวันไทยรัฐในปัจจุบัน ชัย ราชวัตร เป็นอีกคนหนึ่งที่มีโอกาสถวายงานรับใช้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความภาคภูมิใจอย่างถึงที่สุด

ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง
ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี พ.ศ.2552 เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีความสามารถทางด้านศิลปะขั้นสูงท่านถือเป็นศิลปินระดับต้น ๆ ของเมืองไทย มีจุดเด่นคือสร้างสรรค์ทฤษฎีแสงและเงา โดยมีความเชื่อส่วนตัวว่าแสงเงาและวัฒนธรรมไทยเป็นจุดสำคัญของความคิดที่จะนำมาใช้ในการเขียนรูป สามารถแสดงถึงเอกลักษณ์ของไทยและความรู้สึกสงบนิ่งมีสมาธิจนสร้างผลงานในแบบฉบับของตนเองขึ้นมา

.................................................

“ข้าแผ่นดินในรัชกาลที่ ๙” ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ท่านตลอดระยะเวลา 89 ปี และพิเศษสุดด้านในยังแทรกด้วยพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ผลงานของอาจารย์ชูศักดิ์ วิษณุคำรณ จำนวน 8 ภาพ ซึ่งสามารถนำออกมาประกอบกันเป็นภาพชุด “เป็นรวงทอง รวงข้าวของพ่อ” เพื่อใส่กรอบเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้อีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อได้ตามแผงหนังสือชั้นนำ หรือสั่งซื้อโดยตรงได้ที่ บริษัท มิตรมายา จำกัด ในราคา 140 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง 50 บาทต่อ 1 เล่ม)
Tel: 0-2460-1534-5 หรือ 08-7795-2111
E-mail: [email protected]
Facebook: MiXMagazineThailand
Line: mixmagazine

King of the Artists, ศิลปิน, ในหลวง, ข้าแผ่นดินในรัชกาลที่๙, รวงทองรวงข้าวของพ่อ, mixmagazine