พระราชประวัติ

พระราชประวัติ

พระราชสมภพและการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2470 ณ โรงพยาบาลเมานท์ออเบอร์น รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นพระโอรสองค์ที่สามในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) และหม่อมสังวาลย์ มหิดล ณ อยุธยา (สกุลเดิมตะละภัฏ, สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)

พระนาม “ภูมิพลอดุลยเดช” มาจากสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เป็นผู้ประทานนามให้ซึ่งแปลว่า “ผู้ทรงอำนาจไม่มีอะไรเทียบได้ในแผ่นดิน” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีสมเด็จพระเชษฐภคินีและสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช 2 พระองค์คือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

ปีพุทธศักราช 2475 ทรงเจริญพระชนมายุ 4 พรรษา ได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอี วิทยาลัย ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณายาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ เมื่อแนวโน้มการเมืองภายในประเทศมีความผันผวน 

ในเวลาต่อมาได้เสด็จพร้อมพระบรมราชชนนี พระเชษฐภคินี และสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช ไปประทับ ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียน
เมียร์มองต์ เมืองโลซานน์ และทรงย้ายมาศึกษาชั้นประถมศึกษาต่อจนถึงชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเอกอล นูแวล เอดลา ซืออิส โรมองด์ ณ เมืองแซลลี ซือ โลซานน์  ก่อนจะทรงศึกษาต่อและได้รับประกาศนียบัตรทางอักษรศาสตร์จากโรงเรียนยิมนาส คลาสีค กังโตนาล ในเมืองโลซานน์ และทรงเข้าศึกษาต่อที่แผนกวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยโลซานน์ ท่านทรงรอบรู้หลายภาษา ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และละติน

ทรงพระผนวช

วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2499 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระผนวช ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง โดยมีสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช เป็นพระอุปัชฌาย์ โดยมีพระสมณฉายาว่า “ภูมิโล ภิกขุ” 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่านทรงประทับจำพรรษาที่ พระตำหนักปันหยา วัดบวรนิเวศวิหาร ระหว่างนี้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตลอดช่วงเวลาเวลาที่ทรงผนวช 

พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราชกิจเช่นเดียวกับพระภิกษุทั้งหลายอย่างเคร่งครัด เสด็จลงพระอุโบสถทรงทำวัตรเช้า–เย็น ตลอดจนทรงสดับพระธรรมและพระวินัย นอกจากนี้ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพิเศษอื่น ๆ ทรงเสด็จไปทรงรับบิณฑบาตจากพระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาท พระองค์ทรงลาผนวชในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2499  รวมทั้งสิ้น 15 วัน

.................................................

“ข้าแผ่นดินในรัชกาลที่ ๙” ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ท่านตลอดระยะเวลา 89 ปี และพิเศษสุดด้านในยังแทรกด้วยพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ผลงานของอาจารย์ชูศักดิ์ วิษณุคำรณ จำนวน 8 ภาพ ซึ่งสามารถนำออกมาประกอบกันเป็นภาพชุด “เป็นรวงทอง รวงข้าวของพ่อ” เพื่อใส่กรอบเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้อีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อได้ตามแผงหนังสือชั้นนำ หรือสั่งซื้อโดยตรงได้ที่ บริษัท มิตรมายา จำกัด ในราคา 140 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง 50 บาทต่อ 1 เล่ม)
Tel: 0-2460-1534-5 หรือ 08-7795-2111
E-mail: [email protected]
Facebook: MiXMagazineThailand
Line: mixmagazine

พระราชประวัติ, พระราชสมภพและการศึกษา, พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส, ทรงพระผนวช, ในหลวง, ข้าแผ่นดินในรัชกาลที่๙, รวงทองรวงข้าวของพ่อ