ลมพัดใบไม้ไหว

ลมพัดใบไม้ไหว

ฉันอ่านหนังสือเป็นก่อน ฉันจึงเขียนเป็นตามมา
ฉันเขียนเป็นก่อน แล้วฉันก็พิมพ์เป็นด้วย
ข้อเขียนของฉัน เกิดจากการอ่าน
การอ่านของฉัน ทำให้เกิดการเขียน
และการเขียนของฉัน จึงทำให้ฉันพิมพ์เป็นหลักฐาน
เพราะว่า
ฉันเป็นคนรักการอ่าน จึงทำให้ฉันรักการเขียน
ฉันเขียนโดยไม่ได้เล่าเรียนด้วยวิชาการใด
หากที่ฉันเขียนได้ ก็เพราะจากความทรงจำของประสบการณ์
และประสบการณ์ของฉันก็ไม่ยิ่งใหญ่
เป็นเพียงความจดจำของคนเล็ก ... เล็ก
ที่ไม่เคยประสบความสำเร็จในชีวิต
งานเขียนของฉัน จึงเป็นเพียงความพึงพอใจของตัวเอง
และมันก็ไม่มีอะไรนอกจากนั้น
หรือหากถ้าจะมี
ฉันก็จะต้องขอบคุณผู้ที่อ่านข้อเขียนของฉัน
เพราะปราศจากท่านแล้ว
ชีวิตของฉันก็คงจะว่างเปล่า
ท่านคือสิ่งที่ทำให้ฉันเป็นไปได้
... ได้เป็นอย่างที่ฉันอยากจะเป็น
แต่ไม่ใช่ได้เป็นอย่างที่ท่านต้องการจะให้ฉันเป็น ... 

ดังนั้นฉันจึงเขียน