ความเชื่อหลัก 15 ข้อ ของ NLP

ความเชื่อหลัก 15 ข้อ ของ NLP

บทความสั้นๆ นี้ ผมขอแนะนำให้คุณได้รู้จักกับความเชื่อจำนวนหนึ่งของ NLP ซึ่งถ้าคุณได้นำความเชื่อทั้ง 15 ข้อนี้ไปปรับใช้กับชีวิตของคุณแล้วล่ะก็ ชีวิตของคุณก็จะดีขึ้น
เป็นร้อยๆ เท่าได้อย่างแน่นอน  

และเมื่อคุณได้อ่านความเชื่อทั้ง 15 ข้อแล้ว  ขอให้รู้ไว้ว่าพวกมันไม่ใช่สัจธรรม แต่จะใช้ได้ดีกับคนส่วนใหญ่ของโลก และที่สำคัญที่สุดคือ มันต้องใช้ได้กับตัวคุณเอง ผมได้ศึกษาความเชื่อเหล่านี้มาอย่างดี  ผมพบว่า มันจะสนับสนุนให้คุณได้ปลดปล่อยศักยภาพที่กักเก็บไว้ในตัวคุณออกมาใช้ได้มากกว่าเดิมเยอะ  ต่อไปนี้ คือความเชื่อหลักทั้ง 15 ข้อที่สำคัญ  ขอให้คุณจดจำไปก่อนให้ขึ้นใจ

    1    ไม่มีความล้มเหลว มีแต่ฟี้ดแบ็ค 
    2    ถ้าบางสิ่งมันไม่ได้ผล งั้นก็จงทำบางสิ่งที่แตกต่างออกไป
    3    คุณมีทรัพยากรภายใน (Internal Resources) ที่คุณจำเป็นต้องมีเพื่อที่จะประสบความสำเร็จอยู่แล้ว
    4    ถ้าบุคคลหนึ่งสามารถทำบางสิ่งบางอย่างได้ งั้นคุณก็ย่อมสามารถเรียนรู้ที่จะทำมันได้เช่นกัน
    5    สิ่งที่คุณทำลงไป คุณได้ทำการเลือกอย่างดีที่สุดแล้วเท่าที่มีให้เลือกในตอนนั้น
    6    จิตและกายของคุณเป็นระบบที่เชื่อมโยงถึงกันเป็นหนึ่งเดียว
    7    คุณดำเนินการทุกสิ่งด้วย “แผนที่หรือพิมพ์เขียว” ในหัวของคุณที่ไม่เหมือนใคร 
    8    แผนที่ ไม่ใช่เขตแดนจริงๆ 
    9    คุณไม่สามารถ “ไม่” สื่อสารได้
    10    สิ่งที่คุณได้รับการตอบสนองกลับมา คือความหมายที่แท้จริงของข้อความที่คุณส่งออกไป
    11    ทุกความประพฤติของคุณล้วนมีความตั้งใจหรือเจตนาดีแฝงอยู่เสมอ
    12    คุณไม่ใช่พฤติกรรมของตนเอง คุณเป็นอะไรที่มากกว่าพฤติกรรมของตัวคุณเอง
    13    การต่อต้านของคนอื่นๆ บ่งชี้ว่า คุณยังไม่ได้สร้างความเข้ากันได้กับพวกเขาขึ้นมา
    14    คุณสามารถที่จะเรียนรู้บทเรียนจากประสบการณ์ได้ภายในหนึ่งครั้ง
    15    ในฐานะที่คุณต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบมากกว่าใครๆ คุณสามารถเดินเครื่องสมองของคุณเองและควบคุมผลลัพธ์ของคุณได้

ผมขอแนะนำให้คุณเปิดใจให้กว้างและคิดทบทวนว่า หากคุณมีความเชื่อเหล่านี้ดำเนินการอยู่ในสมองของคุณ แล้วคุณจะประพฤติปฏิบัติตัวแตกต่างออกไปจากเดิมอย่างไร และคุณจะปลดปล่อยศักยภาพมากกว่าเดิมขนาดไหน

ขอให้ลองเอาความเชื่อหลักเหล่านี้ไปใช้ดูว่ามันสุดยอดอย่างไร ... โชคดีครับ 

 

ขอให้ลองเอาความเชื่อหลักเหล่านี้ไปใช้ดูว่ามันสุดยอดอย่างไร