EDITOR’S PAGE
share

วันที่ 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 ประชาชนทั่วทุกสารทิศผู้มีความรักและภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 
ทราบดีว่าต้องกราบถวายบังคมลา ด้วยการไปร่วมถวายดอกไม้จันทน์แด่พระองค์ท่าน ตลอดเวลากว่า 10 ชั่วโมง
ก่อนที่จะได้เข้าไปถวายดอกไม้จันทน์ ผมได้รับสัมผัสถึงความหมายของใต้ร่มพระบารมีอย่างแท้จริง เพราะความร้อนของแสงแดดที่แผดเผากลับมีความร่มเย็นทั้งกายและใจอย่างบอกไม่ถูกเมื่อระลึกถึงพระองค์ท่าน

อาจมีใครหลายคนตั้งคำถามว่าทำไมตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี พระองค์ท่านถึงได้ทรงยอมเหน็ดเหนื่อยและกระทำการปิดทองหลังพระมาตลอด คำตอบก็คือ ธรรมของพระราชาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงใช้หลักธรรมของพระพุทธศาสนาและบรรลุในความบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างสมบูรณ์ของพระองค์ท่าน ซึ่งพวกเราก็ได้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ทรงกระทำทุกสิ่งโดยปราศจากการเห็นแก่พระองค์เอง ทรงยอมเสียสละและปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่ยึดมั่นถือมั่น ซึ่งเป็นจิตอันเป็นกุศลยิ่ง

สิ่งเหล่านี้นอกจากพระองค์แล้วเราจะเห็นได้จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงย่างพระบาทเคียงคู่ไปกับพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ไม่ว่าสถานที่นั้นจะยากลำบาก และทุรกันดารสักเพียงใด สุภาพสตรีผู้สูงศักดิ์ และมีพระสิริโฉมงดงามอย่างยิ่ง กลับทรงย่างกรายไปทุก ๆ ที่เช่นเดียวกัน เพราะความทุกข์ยากของประชาชนรอไม่ได้ พระองค์ท่านทั้งสองจึงไม่มีวันหยุด

พระสุรเสียงของพ่อที่บอกกับพวกเราว่า ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้ คือการได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า นั่นคือคนไทยทั้งปวง วันนี้ประเทศไทยจึงเป็นแผ่นดินธรรม แผ่นดินทองของพ่อและพวกเรา และนับจากนี้ ถึงแม้ว่าจะไม่มีพ่ออีกต่อไปแล้ว ผมก็เชื่อว่าคนไทยทุกคนก็จะคงประทับตราแห่งความดี คำสอนของพ่อและสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยจิตวิญญาณของประเทศไทย และจิตวิญญาณของผม ไว้ในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

share
Post Comment
Comments (12)
  • Pick the yellow peach that looks like a sunset with its red, orange, and pink coat skin, peel it off with your teeth. Sink them into unripened.

    • Nulla facilisi. Aenean porttitor quis tortor id tempus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Vivamus molestie varius tincidunt. Vestibulum congue sed libero ac sodales.

  • Pick the yellow peach that looks like a sunset with its red, orange, and pink coat skin, peel it off with your teeth. Sink them into unripened.

Load More