Scoop : Aggressive Dog Breeds ศึกษาพฤติกรรมสุนัขพันธุ์ดุ | Issue 164

Scoop : Aggressive Dog Breeds ศึกษาพฤติกรรมสุนัขพันธุ์ดุ | Issue 164

เมื่อพูดถึงสุนัขพันธุ์ดุ หลายคนคงจินตนาการถึงความน่ากลัว เพราะเราอาจได้ยินมาจากข่าวว่ามีสุนัขกัดคนหรือเจ้าของบ้านอยู่บ่อยครั้ง มีทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตก็มี ทำให้สุนัขสายพันธุ์ดุทั้งหลาย กลายเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับคนส่วนใหญ่ไปแล้ว ในความเป็นจริงสุนัขมีสัญชาตญาณสัตว์นักล่าตั้งแต่อดีต ผู้เลี้ยงจึงต้องเรียนรู้ในธรรมชาติของสุนัขแต่ละสายพันธุ์ เรียนรู้การเลี้ยงอย่างถูกวิธี เมื่อถูกฝึกก็ทำให้สุนัขสายพันธุ์ดุเชื่อฟังคำสั่งลดทอนความดุร้ายลง จนกลายเป็นสุนัขที่รักของครอบครัวได้

ใน Scoop เราจะได้พบกับสายพันธุ์สุนัขดุ พฤติกรรมของสุนัข สาเหตุของการดุ การเลี้ยงดูอย่างถูกวิธี รวมถึงการให้ความรัก การเอาใจใส่จากเจ้าของ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก เพราะสุนัขก็มีหัวใจ มีความรู้สึกไม่ต่างจากคนนั่นเอง 


อ่าน Scoop : Aggressive Dog Breeds เพิ่มเติม 

The World’s 10 Most Deadly Dog Breeds 10 สุนัขจอมโหด

สุนัขก้าวร้าวเพราะสายพันธุ์ หรือดุดันเพราะเลี้ยงดู?

Dog Training พฤติกรรมสุนัขขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดู

กฎหมายและการเลี้ยงสัตว์ในต่างประเทศ

กฎหมายเรื่องของสัตว์ในประเทศไทย

Scoop : Aggressive Dog Breeds ศึกษาพฤติกรรมสุนัขพันธุ์ดุ | Issue 164