Edinburgh Casting

Edinburgh Casting

สิ่งใด ๆ ที่มีชิ้นเดียวในโลกนั้นมักมีความสำคัญ และถ้าเป็นสิ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครด้วย จะยิ่งมีทั้งมูลค่าละความสำคัญยิ่งขึ้นไปอีก...ในงานออกแบบก็เช่นกันครับ ในปัจจุบันที่การออกแบบทุกอย่างกลายเป็นเชิงพาณิชย์ไปหมดแล้ว จะมีงานออกแบบชนิดใดที่สามารถที่จะสามารถทำให้ลูกค้าหรือผู้ซื้อมีความรู้สึกเป็นเจ้าของผลงานแต่เพียงผู้เดียว

โจทย์ค่อนข้างยากครับ แต่มีกลุ่มนักออกแบบกลุ่มหนึ่งมีชื่อว่า The Edinburgh Casting Studio กลุ่มนี้ได้คิดออกแบบวิธีสร้าง Sculpture ขึ้นมาอย่างหนึ่ง โดยให้ชื่อเจ้าผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ว่า Edinburgh Casting Kit ซึ่งเป็นชุดของการพิมพ์ลอกแบบและหล่อปูนอย่างง่ายครับ 

โดยเจ้า Edinburgh Casting Kit นี้จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ Molding Jelly และ ตัวปูนปลาสเตอร์ที่ต้องนำมาผสมน้ำอีกทีหนึ่ง ซึ่งวิธีการใช้งานก็ง่ายมากนั่นคือ หาภาชนะหรือใช้กระป๋องที่มากับชุด Kit นั้น เทเจ้า Molding Jelly ลงไป จากนั้นเราจะใช้มือหรือเท้าหรืออวัยวะส่วนใดที่สามารถจุ่มลงถังได้จุ่มลงไปเลยครับ เพื่อเป็นการถอดบล็อกแบบอวัยวะของเรา จะเป็นมือเราเดี่ยว ๆ หรือจะเป็นมือเราจับกับคู่รัก หรือเป็นเท้าของลูก ๆ ของคุณก็แล้วแต่ จุ่มลงไปได้ไม่มีสารพิษต่อเด็กใด ๆ ทั้งสิ้น จะทำท่าอะไรก็แล้วแต่ตามใจที่ต้องการเลยครับ จากนั้นรอให้เจ้า Molding Jelly นั้นเซ็ตตัวซึ่งสามารถสังเกตได้อย่างง่ายมากโดยการที่เจ้า Molding Jelly เปลี่ยนสีจากสีชมพูเป็นสีเทา แล้วค่อย ๆ ดึงมือหรืออวัยวะออกมา 

เพียงเท่านั้นแหละครับ เราก็จะได้แม่แบบที่พร้อมใช้งานเป็นที่เรียบร้อย จากนั้นขั้นตอนที่ 2 โดยการนำเอาปูนปลาสเตอร์ไปผสมน้ำตามอัตราส่วนที่กำหนดแล้วมาเทใส่แม่พิมพ์ที่เราสร้างขึ้น รอให้แห้ง แล้วค่อย ๆ แกะแม่พิมพ์ออก เราก็จะได้งานศิลปะ Sculpture ที่เป็นงานของเรา เอกลักษณ์ของเราในที่สุดครับ

งานออกแบบที่ประสบความสำเร็จที่สุดคืองานออกแบบที่ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่เข้าใจในผลงานนั้น และจะดียิ่งกว่าถ้างานออกแบบหรืองานศิลปะชิ้นนั้นสามารถเชิญชวนทำให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบนั่นเอง ซึ่งเจ้า Edinburgh Casting Kit ชิ้นนี้ สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับ 

TEXT :  Ajiravedh Subarnbhesajw

#mixmagazinethailand #Desigh