วิทยาการ-การแพทย์จีน

วิทยาการ-การแพทย์จีน

ฝรั่งผมแดงในยุโรป, อเมริกา คนผิวดำ ในทวีปแอฟริกา พวกเขาใช้ยาจีนกันมากน้อยอย่างไร? 

นี่เป็นประเด็นปัญหาที่คนทั่วไปไม่ค่อยได้ใส่ใจด้วยว่าเหมือนจะเป็นเรื่องไกลตัวแต่สำหรับจีนและไต้หวันแล้ว ประเด็นปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาที่พวกเขาจะมองข้ามได้  จีนกับไต้หวันเป็น 2 ดินแดนหลักที่เป็นฐานที่มั่นสำคัญของการแพทย์แผนจีน บุคลากรและทรัพยากรด้านการแพทย์แผนจีนทุก ๆ ด้าน มีส่วนผูกพันกับดินแดน 2 แห่งนี้อย่างมาก ตำราการแพทย์แผนจีน หนังสือที่เกี่ยวข้องกับ การแพทย์แผนจีนที่เป็นภาษาจีนของโลก มีแหล่งที่มาหลักจากดินแดน 2 แห่งนี้ ฮ่องกง, สิงคโปร์, มาเลเซีย พอมีหนังสือภาษาจีนเกี่ยวกับการแพทย์แผนจีนออกมาบ้างแต่เมื่อเทียบกับจีนและไต้หวันแล้วอยู่ในปริมาณน้อยมากจนแทบจะข้ามข้อมูลเชิงสถิติไปได้เลย

ความรู้ด้านการแพทย์แผนจีนตกทอด, ส่งต่อกันมาในวิถีชีวิตแบบจีนยาวนานหลายพันปี มีคนจีนก็มียาจีน มีสมุนไพรจีน ยาจีน สมุนไพรจีนไม่เพียงอยู่ในเรื่องการแพทย์ การรักษาอาการ เจ็บป่วย หากแต่ยังอยู่ในอาหาร อยู่ในวัฒนธรรมและอยู่ในวิถีชีวิตปกติธรรมดาในชีวิตประจำวัน ขนมหวานอย่างเต้าทึงที่เราคุ้นเคยนั้นแท้จริงแล้วส่วนประกอบทุกอย่างในนั้นคือตัวยาสมุนไพรจีน ขนมแบบนั้นขายได้ทั่วโลก และมีคนอร่อยกับเต้าทึงได้ไม่ว่าเขาจะเป็นคนในวัฒนธรรมใด

ในเอเซียการหาหมอจีนเป็นเรืองทั่วไป เวลาพูดถึง “หมอจีน” เรามักนึกถึงหมอจีนแบบหมอแมะที่เราคุ้นเคย แต่ในความจริงแล้ว“การแพทย์จีน” ยังรวมไปถึงการฝังเข็ม, ดูดหลอดแก้ว, นวด และวิธีรักษาพยาบาลที่เราไม่คุ้นเคยอื่น ๆ ได้อีก ในโลกตะวันตกการฝังเข็มรักษาโรคได้รับการยอมรับในวงกว้างมายาวนาน นอกจากนี้การรักษาด้วยยาสมุนไพรจีนและการรักษาในรูปแบบอื่นของการแพทย์แผนจีนก็ได้รับการยอมรับ กระทรวงสาธารณสุขของหลายประเทศอนุญาตให้ใช้การแพทย์แผนจีนในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยได้ โดยเฉพาะการรักษาแบบผสมผสานได้รับการยอมรับในวงกว้างมากขึ้นทุกที

มีการแพทย์แผนจีนก็ต้องมียาจีน และต้องมีเข็มสำหรับใช้ในการฝังเข็ม ยาจีนและเข็มสำหรับใช้ในการฝังเข็มของโลก แหล่งผลิตใหญ่คือจีนแผ่นดินใหญ่ จีนให้ความสำคัญกับการกำหนดมาตรฐานยาจีนและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการแพทย์จีนเป็นอย่างมาก กระทรวงสาธารณสุขของจีนกำกับดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจัง และมันสามารถสร้างตัวเลขรายรับเข้าประเทศในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ยาจีนปัจจุบันไม่ได้มีแต่เพียงยาสมุนไพรที่ต้องนำไปต้มเองที่บ้านอย่างสมัยเก่า จีนและไต้หวันผลิตยาสมุนไพรจีนตามตำหรับยาออกมา ทั้งในรูปยาเม็ด, ลูกกลอน, แคปซูล, ยาน้ำ, ยาผง เป็นจำนวนมาก ยาเหล่านี้จำนวนหนึ่งเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก จากข้อมูลที่ได้อ่านผ่านตา เยอรมันเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการใช้ยาจีนมายาวนานและแพร่หลาย ยังมีประเทศที่คุ้นกับการแพทย์แผนจีนอย่างลงลึกและมีประวัติศาสตร์ยาวนานและต่อเนื่องคือเวียดนาม, ญี่ปุ่น และเกาหลี เวียดนามยังไม่ได้มอง “ยาจีน” ในเชิงเศรษฐกิจระหว่างประเทศ แต่ญี่ปุ่นและเกาหลีทำการค้าด้าน “ยาจีน” มานานแล้ว 

การแพทย์แผนจีนแพร่สู่ชาติต่าง ๆ ในทวีปเอเชียมายาวนานมาก เวียดนาม, ญี่ปุ่น, เกาหลี รับเอาวิทยาการการแพทย์แผนจีนแล้วหลอมละลายคลุกเคล้าเข้ากับวิถีชีวิตของตนเองอย่างลึกซึ้ง ภาพยนตร์ซีรีส์เรื่อง “แดจังกึม” ของเกาหลีใต้แสดงให้เห็นวัฒนธรรมและวิทยาการด้านนี้อย่างชัดเจนและลึกซึ้ง ญี่ปุ่นก็รับการแพทย์แผนจีนและแตกยอดวิทยาการด้านนี้ออกไปไกล ทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีต่อยอดจนเป็นผู้ผลิตยาสมุนไพรสมัยใหม่ออกไปสู่ตลาดด้านสุขภาพอนามัยของโลกได้อย่างกว้างขวางและมั่นคง แชร์ส่วนแบ่งการตลาดไปจากจีนและไต้หวันตลอดมา

About Chaina

ยาหม่องน้ำ มีหลากหลายตำรับ หลากหลายยี่ห้อในร้านขายยาทั่วโลก ฝรั่งเองก็ใช้ยาพวกนี้ และหาซื้อในประเทศตนเองได้

ยาน้ำแก้ไอ เป็นอีกประเภทหนึ่งที่ประเทศทางอเมริกาและยุโรปหาซื้อได้ทั่วไป 

ยาสมัยใหม่ตามตำรับยาของจีน/ไต้หวัน/ญี่ปุ่น/เกาหลี มีจำนวนหนึ่งที่ไม่ใช่ยาแบบการแพทย์แผนตะวันตก 

เข็มที่ใช้สำหรับการฝังเข็มมีแหล่งผลิตหลักอยู่ที่จีน 

 

 

ในยุโรป, อเมริกา คนผิวดำ ในทวีปแอฟริกา พวกเขาใช้ยาจีนกันมากน้อยอย่างไร