บทสรุปเรื่องราวในสกู๊ปพิเศษการจัดการกับปัญหาขยะ/สังคม Issue 158

บทสรุปเรื่องราวในสกู๊ปพิเศษการจัดการกับปัญหาขยะ/สังคม Issue 158

ขยะผลร้ายที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบอย่างมากมายต่อสิ่งแวดล้อมเป็นเหตุให้สังคมต้องออกมารณรงค์กันอย่างจริงจัง เพราะวันนี้ผลดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่มนุษย์ สัตว์ต่าง ๆ เองก็ได้รับผลจากฝีมือมนุษย์เช่นเดียวกัน

ทีนี้ลองมาดูกันนะครับว่าภัยร้ายใกล้ตัวดังกล่าวนั้นแท้ที่จริงแล้วเกิดจากอะไรกันแน่ ปัญหามากที่สุดเกิดจากการขาดวินัยหรือความตระหนักรู้เป็นส่วนสำคัญของผลกระทบสิ่งแวดล้อมและทำลายระบบนิเวศอย่างปฏิเสธไม่ได้ การที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางกับไม่รู้จักคัดแยกขยะก่อนทิ้งจึงเป็นปัจจัยหลักที่เกิดปัญหากับสังคมอย่างแท้จริง ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ทาง MiX MAGAZINE ได้บรรยายเรื่องราวต่าง ๆ รวมถึงวิธีการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสกู๊ปพิเศษของเราไว้โดยละเอียดใน Issue นี้แล้วครับ

การรณรงค์มีความจำเป็นนะครับ แต่ไม่ใช่ให้งดใช้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องให้องค์ความรู้ในเรื่องของการนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดให้ได้มากกว่า เพราะขยะหากนำกลับมาใช้ซ้ำอย่างถูกวิธีนอกจากจะเกิดประโยชน์ และไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมรวมถึงระบบนิเวศแล้ว ยังเกิดรายได้ขึ้นอย่างมหาศาล ผมยังแปลกใจอยู่นะครับว่าทำไมเรายังจำเป็นต้องซื้อขยะจากต่างประเทศในแต่ละปีจำนวนมหาศาล เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการรีไซเคิลและผลิตอะไรมากมาย ทั้ง ๆ ที่ในประเทศของเราจากรายงานปริมาณขยะเพิ่มขึ้นทุกปี และไปทำร้ายสังคม มนุษย์ และสัตว์อย่างที่ทราบกันอยู่แล้ว ถ้าสามารถคัดแยกและนำกลับมาใช้ใหม่อย่างเป็นระบบด้วยการบริหารการจัดการที่ถูกต้องของทางภาครัฐและเอกชน ปัญหาเหล่านี้ต้องลดน้อยถอยลงอย่างแน่นอน ถ้าวันนี้ทุกคนรู้ว่าขยะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้จะมีใครอยากทิ้งขยะอีกไหมครับ ในหลายประเทศเขาจัดที่ให้ประชาชนนำขยะมาทิ้งแล้วแลกเป็นเงินได้ ผมลองย้อนกลับไปในอดีตตอนผมเป็นเด็ก พยายามเก็บขวดเก็บหนังสือพิมพ์เพื่อนำไปขายถึงจะไม่ใช่รายได้มากมาย แต่เด็กอย่างพวกเราก็รู้สึกว่าอย่างน้อยก็แลกเป็นเงินได้ ถ้าความคิดนี้ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่วันนั้นอย่างจริงจัง ถึงวันนี้ขยะกับสังคมคงไม่ทำร้ายกัน

ถึงวันนี้บ้านเราก็ยังคงรณรงค์การงดใช้กันอย่างจริงจังเท่านั้น แต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงประโยชน์ของมันเท่าไรนัก ยกตัวอย่างเช่นสิงคโปร์มีวิธีกำจัดขยะอย่างรวดเร็วและนำกลับมาใช้เป็นพลังงานภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และเมื่อกระแสต่าง ๆ เริ่มเบาบางลง วินัยของคนในชาติยังไม่สามารถปลูกฝังอยู่ในจิตสำนึกได้ ปัญหาเหล่านี้ก็คงกลับมาอีก ตราบใดที่ยังไม่มีการบริหารการจัดการที่สามารถต่อยอดได้อย่างยั่งยืนประกอบกับการใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด คนยังขาดวินัยไม่ตระหนักถึงโทษกับประโยชน์ของมัน และรู้ว่าสามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับทุกคนได้ ตราบนั้นปัญหาเหล่านี้ก็ยังคงต้องวนเวียนอยู่กับสังคมอย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับ

การทิ้งขยะไม่เป็นที่กับไม่รู้จักคัดแยกขยะก่อนทิ้งเป็นปัจจัยหลักที่เกิดปัญหากับสังคมอย่างแท้จริง