ความสุขผลิใบ ที่เมืองอาง สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

ความสุขผลิใบ ที่เมืองอาง สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

ภาพความสุขและภาพแห่งรอยยิ้มยังคงรับรู้และสัมผัสได้เสมอ ด้วยหยาดเหงื่อของคนในหุบเขาได้แตกดอกออกมาเป็นพืชผลอันแสนโอชะสารพัดเมนู ภาพเช่นนั้นปรากฎให้เห็นเด่นชัด ณ ครัวโครงการหลวงในตัวเมืองเชียงใหม่ 

บนทางหลวงหมายเลข 108 หนทางที่คดเคี้ยววนเวียนที่หายลับขึ้นไปในขุนเขา ทว่ายังมีหมู่บ้านต้นแบบในการพัฒนาของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ที่เราต้องเข้าไปเยี่ยมเยียนระหว่างการเดินทาง เส้นทางสายนั้นเต็มไปด้วยคดโค้ง ชันดิ่ง และโคลนตม แม้เริ่มก่อสร้างถนนคอนกรีตแล้วแต่ก็ยังไม่เสร็จสิ้น  เมื่อถึงพื้นที่แปลงเกษตรของหมู่บ้านเมืองอาง ๆ โลกอีกใบของคนที่นี่ก็ปรากฏ ตรงนั้นบรรจุเต็มด้วยโรงเรือนแปลงเกษตรอินทรีย์ ผู้คนกลางขุนเขายังคงฉายภาพที่เรียกว่าสุขสงบ สำเนียงภาษาประจำเผ่าล่องลอยมาให้เราได้ยิน รอบๆเรายังได้เห็นนาข้าวผืนสีเขียวแผ่ไพศาล เป็นพื้นที่เล็ก ๆ 

เมื่อกล่าวถึงสถานีเกษตรเกษตรหลวงอินทนนท์ เจ้าหน้าที่ได้บอกเล่าให้เราฟังว่าเป็นราษฎรชาวกะเหรี่ยงและม้งอาศัย ณ ที่แห่งนี้เป็นส่วนใหญ่ แรกเริ่มทำไร่เรื่อนลอย และปลูกฝิ่น แผ้วถางป่าจนโล่งเตียน ด้วยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ต้องการให้เขาเหล่านั้นเป็นดั่งที่ควรจะเป็น สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์จึงถือกำเนิดเกิดขึนมาเมื่อปี พ.ศ.2522 

ไม่นานเราได้เคลื่อนขยับตัวเองไปอย่างที่เคยเป็นตามแบบแผนที่ได้วางเอาไว้ ครั้นเมือถึงจุดหมาย ภาพในแอ่งที่ราบกลางหุบเขาได้ปรากฎ ที่อุดมไปด้วยป่าไม้ และสายน้ำ เป็นความสมบูรณ์ยิ่งแห่งทรัพยากร ไม้ดอก ไม้ประดับ ในพื้นที่ทอดลองสวยงามราวกับภาพวาด กลิ่นหอมของมวลแมกไม้นานาพันธุ์ให้ความผ่อนคลายระหว่างวันได้เป็นอย่างดี

ครั้นอาทิตย์อัศดงลาลับขอบฟ้าไม่นานช้า แสงอันละมุนละไมในเช้าอบอุ่นของหุบเขาแห่งนี้ ขับเคลื่อนเราไปตามที่วางไว้ ที่นี่ยังมีงานวิจัยไม้ดอกที่มหาบุรุษแห่งแผ่นดินได้วางแนวทางเอาไว้ เช่นเรือนเพาะพันธุ์ดอกกุหลาบพันธุ์ดีหลากหลายสายพันธุ์ ที่ถูกพัฒนาให้รูปทรงและสีสันอันสวยงาม

ที่ราบสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,200 เมตรนี้ ยังมีหน่วยวิจัยประมงบนพื้นที่ เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาสเตอเจียน ที่คนให้นิยามมันว่าคาร์เวียร์โครงการหลวง เป็นแหล่งผลิตคาเวียได้เป็นครั้งแรกของดินแดนแห่งรอยยิ้ม เป็นการพัฒนาการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง ให้เกษตรกรในหุบเขาได้ยึดถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพ

ชีวิตของคนที่นี่เต็มไปด้วยความผูกพันในหลากหลายมิติ ขับเคลื่อนคืนวันด้วยโลกแห่งเกษตรกรรมสมัยใหม่  เช่นนั้นเองที่แห่งนี้จึงไม่ได้มีแต่หมอกขาวแผ่ผืนอาบคลุม หากแต่เต็มไปด้วยชีวิต ความคิดความเชื่อดั้งเดิมถูกผสมผสานไปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

How to Go? 

จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 (เชียงใหม่ - ฮอด) จนถึงหลักกิโลเมตรที่ 57 ก่อนถึงอำเภอจอมทอง 1 กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1009 สายจอมทอง-อินทนนท์ ก่อนถึงหลักกิโลเมตรที่ 31 เมื่อเจอทางแยกเข้าบ้านขุนกลาง ให้เลี้ยวขวาไปประมาณ 1 กิโลเมตร จากเชียงใหม่ถึงสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ราวๆ 90 กิโลเมตร ระยะเวลาในการเดินทางราวๆ 1.30 ชั่วโมง ถ้าเป็นหน้าฝนต้องเดินทางด้วยความระมัดระวัง และอาจจะใช้ระยะเวลานานในการ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ http://www.inthanonroyalprojectthailand.com

 

Text Phattaranit Suphason

Photo Pornsaran Soithong

ความสุขผลิใบ ที่เมืองอาง สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์