ชนะเบาหวาน

ชนะเบาหวาน

วิธีนี้เรียกว่า “การทำโปรแกรมจิตใต้สำนึก” แค่ชื่อเรียกก็ดูดีแล้วใช่ไหมครับ โดยเราจะต้องโปรแกรมจิตใต้สำนึกให้เลิกชอบรับประทานอาหารประเภทแป้ง และยอมรับที่จะกินแต่อาหารประเภทเนื้อสัตว์กับผักเท่านั้น

“ผัก” จะเป็นไฮไลต์สำคัญมากๆ สำหรับวิธีการนี้เพราะจะทำให้วิธีการกินสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น หนึ่งเป็นเพราะผู้คนส่วนใหญ่มักจะบริโภคตามใจปากหรือบริโภคตามสมัยนิยม อาหารที่มีรสชาติฝาด เฝื่อน เหม็น ขื่น แข็ง สาก ก็จะรู้สึกว่าไม่อร่อย ไม่ถูกปาก ไม่คุ้นลิ้น ผู้คนมักจะนิยมแต่อาหารที่นุ่ม เนียน ลื่น มัน หวาน หอม แต่อาหารประเภทหลังนี้ถ้ากินเข้าไปต่อเนื่องและยาวนาน ก็จะทำให้เกิดโรคเรื้อรังขึ้นในที่สุด จึงจำเป็นต้องแก้ไขนิสัยเหล่านี้เสียใหม่ ซึ่งวิธีที่ได้ผลก็คือ การทำโปรแกรมจิตใต้สำนึกให้ชอบอาหารประเภทผัก ทำให้การกินผักเป็นเรื่องง่ายและอร่อย รวมทั้งทำให้มีสมาธิและจิตใจเข้มแข็งขึ้นอีกด้วย

นอกจากวิธีการโปรแกรมจิตใต้สำนึกแล้ว ยังมีวิธีฝึกจิตอีกวิธีหนึ่งซึ่งเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็คือ การฝึกด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งเป็นวิธีการฝึกจิตให้ลองมองดูสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง เป็นวิธีการปฏิบัติกรรมฐานที่เก่าแก่ที่สุดวิธีหนึ่งของอินเดีย โดยก่อนหน้านี้วิธีนี้ได้หายสาบสูญไปจากมนุษยชาติเป็นเวลานาน และได้ถูกค้นพบอีกครั้งโดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อกว่า 2,600 ปีมาแล้ว

ผู้ที่ปฏิบัติตามวิธีการนี้จะได้พบกับความจริงที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง และจะทำให้ค้นพบว่า ความทุกข์หรือนิสัยเดิมๆ ไม่ว่าจะมีลักษณะนิสัยเช่นไรก็ตาม (รวมไปถึงนิสัยการกินประเภทตามใจปากด้วย) ล้วนทำให้เราเกิดทุกข์ และเมื่อเราเข้าใจก็จะทำให้พฤติกรรมค่อยๆ เปลี่ยนไป ความทุกข์ก็ค่อยๆ ลดลง และทำให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้น เมื่อมีความสุขมากขึ้น ก็สามารถทำประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้นอีกด้วย

การฝึกวิปัสสนากรรมฐานที่ถูกต้องและบริสุทธิ์ จำเป็นต้องได้รับการชี้แนะและอบรมอย่างถูกต้องเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ มิฉะนั้นอาจจะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรได้ ผู้เขียนเคยมีโอกาสได้ไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในสถานที่แห่งหนึ่ง พบว่าเป็นที่ๆแนะนำการปฏิบัติได้ดีและมีความบริสุทธิ์มาก ทำให้ได้ประโยชน์จากการไปปฏิบัติครั้งนั้น และยังนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเรื่องอื่นๆ ได้อีกด้วย

ใครที่สนใจอยากลองปฏิบัติ แนะนำให้ลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thai.dhamma.org หรือลองหาสถานที่ที่มีการเปิดให้ฝึกวิปัสสนากรรมฐานก็ได้

การปฏิบัติอย่างเข้าใจจะทำให้จิตใจเราเข้มแข็ง และต่อสู้กับโรคเรื้อรังต่างๆ รวมไปถึงทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ

วิธีฝึกจิตฝึกใจให้รับมือกับพฤติกรรมการกิน