ถือศีลสุขภาพดี

ถือศีลสุขภาพดี

ในส่วนของศีล 8 นั้น 5 ข้อแรกจะเหมือนกับศีล 5 ยกเว้นข้อ 3 ที่เปลี่ยนจาก กาเมสุมิจฺฉานารา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ ซึ่งมีความถึงเว้นการประพฤติผิดในกาม เป็น อพฺรหฺมจริยา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ ซึ่งหมายถึง เว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์ ผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ใกล้กันไม่ได้

สำหรับศีลข้อ 6-8 นั้น ก็คือ วิกาลโภชนา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ หมายถึง เว้นจากการบริโภคอาหารในยามวิกาล (หลังเที่ยงถึงวันใหม่) ซึ่งการถือศีลข้อนี้มีผลโดยตรงต่อน้ำหนักตัว การที่เราไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว ทำให้ร่างกายไม่ต้องรับภาระจากปริมาณพลังงานที่บริโภคมากเกินไปจนล้นเหลือ ซึ่งหากคุณทำเป็นประจำหรือในบางช่วงโอกาส เช่น ทำต่อเนื่องสัก 10 วันต่อเดือน หรือ 3 เดือน ก็จะช่วยทำให้น้ำหนักมีโอกาสลดลงได้

ส่วนศีลข้อ 7 คือ นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏฺฐานา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ เป็นการเว้นจากการฟ้อนรำขับร้อง ประโคมดนตรี และประดับร่างกายด้วยดอกไม้ของหอม เครื่องประดับ เครื่องทา เครื่องย้อม ซึ่งการทำแบบนี้จะทำให้จิตใจเราสบายขึ้น เพราะได้ปล่อยวางจากเครื่องประดับร่างกายต่างๆ นานา ทำให้ไม่ต้องไปยึดติดกับตัวตนมากนัก

และข้อสุดท้ายข้อ 8 อุจฺจาสยนมหาสยนา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ หมายถึงเว้นจากการนั่งนอนเหนือเตียงตั่ง ที่เท้าสูงเกิน ภายในมีนุ่นหรือสำลี ซึ่งการนอนแบบนี้จะทำให้เราเกิดสมาธิได้มากขึ้น

สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการถือศีล 8 นั้น ไม่ใช่เพียงข้อใดข้อหนึ่ง หากแต่เป็นสมาธิของเราที่จะต้องฝึก เพื่อทำให้เกิดปัญญา เพราะเพียงแม้แต่การที่จิตคิดละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่ง ก็นับเป็นผิดศีลแล้ว

เช่นนี้แล้ว ศีลจึงมีประโยชน์สำหรับชำระล้างจิตใจให้สะอาด ทำให้ร่างกายแจ่มใส สุขภาพจิตดี สุขภาพกายก็ดี แถมตามมาด้วยน้ำหนักที่ลดลง

และเมื่อทุกอย่างดูดี ชีวิตก็จะดีตามครับ 

เคล็ดลับที่สามารถใช้ลดน้ำหนักได้