ไทยเวียตเจ็ทออกมาตรการดูแลผู้โดยสารเพิ่มเติมสำหรับเดือนกรกฎาคม

ไทยเวียตเจ็ทออกมาตรการดูแลผู้โดยสารเพิ่มเติมสำหรับเดือนกรกฎาคม

ไทยเวียตเจ็ทออกมาตรการดูแลผู้โดยสารเพิ่มเติมสำหรับเดือนกรกฎาคม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

   สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สายการบินไทยเวียตเจ็ทได้ขยายมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

   สำหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารเส้นทางบินภายในประเทศทุกเส้นทางของสายการบินไทยเวียตเจ็ท ที่ทำการจองบัตรโดยสารและชำระเงินก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม2564 โดยมีช่วงวันเดินทางระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม2564 สามารถเลือกรับมาตรการช่วยเหลือได้ 2 ทางดังนี้

    1. เลือกเปลี่ยนวันเดินทางได้ฟรี 1 ครั้งในเส้นทางบินเดิม โดยไม่มีค่าธรรมเนียมและส่วนต่างค่าโดยสารโดยกำหนดวันเดินทางใหม่อยู่ภายในวันที่ 31ตุลาคม 2564

    (สำหรับผู้โดยสารที่จองตั๋วผ่านเว็บไซต์ของสายการบิน https://skyfun.vietjetair.com/สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้สะดวกยิ่งขึ้นผ่านเมนู‘Manage Booking’ บนเว็บไซต์ของสายการบิน https://skyfun.vietjetair.com/searchreservation )

    2. เลือกเก็บมูลค่าบัตรโดยสารเป็นวงเงินสำหรับชำระค่าบริการของสายการบินในครั้งต่อไป (Credit Shell) โดยวงเงินมีอายุใช้งานได้ 3เดือนนับจากกำหนดวันเดินทางเดิม

    สำหรับผู้โดยสารที่มีช่วงวันเดินทางตามที่ระบุ และต้องการติดต่อรับมาตรการช่วยเหลือ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า (อย่างน้อย 72ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม) โดยสามารถเลือกติดต่อได้ตามช่องทางที่สะดวกดังนี้

   1. กรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ที่ https://bit.ly/3dodYIF (ช่องทางที่แนะนำ)

   2. เมนู ‘Manage Booking’ บนเว็บไซต์ของสายการบิน https://skyfun.vietjetair.com/searchreservation(สำหรับผู้โดยสารที่จองตั๋วผ่านเว็บไซต์ของสายการบิน https://skyfun.vietjetair.com/เท่านั้น)

   3. ติดต่อผ่านไลน์ ที่ @ThaiVietjet

   4. ติดต่อผ่านอีเมล ที่ [email protected]

   5. ติดต่อผ่านระบบตอบกลับอัตโนมัติ (chatbot) ที่ https://skyfun.vietjetair.com/

   สายการบินไทยเวียตเจ็ทมุ่งมั่นในการให้บริการด้วยความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้โดยสาร โดยได้ดำเนินมาตรการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออากาศยานอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในสำนักงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานทุกคน  เพื่อให้ความมั่นใจต่อสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสาร

ไทยเวียตเจ็ทออกมาตรการดูแลผู้โดยสารเพิ่มเติมสำหรับเดือนกรกฎาคม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19