หรือหมอไม่พร้อม ประชาชนพบระบบจองวัคซีนหมอพร้อมมีปัญหา

หรือหมอไม่พร้อม ประชาชนพบระบบจองวัคซีนหมอพร้อมมีปัญหา

ความคืบหน้าของประเด็นฉีดวัคซีน ประเทศไทยได้เริ่มกระจายการฉีดวัคซีนไปแล้ว 4,634,941 โดส โดยแยกเป็นฉีดวัคซีนเข็มแรก 3,243,913 ราย ฉีดเข็มที่สองแล้ว 1,391,028 ราย(ข้อมูลวันที่ 7 มิถุนายน 2564)

โดยประชาชนบางส่วนได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านไลน์/แอปพลิเคชั่นหมอพร้อมมีผู้จองวัคซีนผ่านช่องทางนี้กว่า 4 แสนราย กระทรวงสาธารณสุข เปิดศูนย์ประสานงานข้อมูลหมอพร้อม (Call center) หมายเลข 0 2792 2333 ตอบคำถามการลงทะเบียนจองนัดฉีดวัคซีนโควิด 19 ทางไลน์/แอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ตั้งแต่ 09.00 – 22.00 น. 

นอกจากนี้ยังสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1. โครงการไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย www.ไทยร่วมใจ.com

2. ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง

3. ลงทะเบียน ณ ร้านสะดวกซื้อ 7/11 หรือร้านสะดวกซื้ออื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ

4. ลงทะเบียนฉีดวัคซีนกับค่ายโทรศัพท์มือถือทั้ง AIS True Dtac

5. ลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่อสม. ประจำจังหวัดของตน

หลังการเปิดระบบให้จองผ่าน “หมอพร้อม”พบว่าระบบยังคงมีปัญหา แม้จะมีการชี้แจงว่าเกิดจากผู้ใช้บริการจำนวนมากทำให้ระบบขัดข้อง แต่ก็ทำให้ประชาชนนั้นไม่สบายใจ หลายคนไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านระบบได้ จนเกิดเป็น #หมอพร้อมระบบไม่พร้อม ทั่วทั้งทวิตเตอร์

เมื่อเริ่มฉีดวัคซีนเข็มแรกของกลุ่มบุคคลทั่วไปในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนบางส่วนไปตามนัดหมายแต่ไม่พบรายชื่อของตน ต้องเสียเวลาทำนัดหมายใหม่ หรือบางเขตวัคซีนไม่จำนวนไม่เพียงพอกับคิวที่จองมา ขณะที่ผู้มารับวัคซีนโควิด-19 บางคน ใบนัดคิวก็ยังไม่ระบุกำหนดการของการฉีดเข็มที่ 2 โดยบอกเพียงว่าให้รอ sms เพื่อนัดคิวต่อไป เมื่อโทรไปติดต่อกับ Call center กลับไม่มีผู้รับสาย ระบบการจัดการไม่มีประสิทธิภาพยิ่งทำให้ประชาชนสับสนในการรับข้อมูลไปอีก

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อทุกภาคส่วนต่างให้ความร่วมมือตามแนวทางของรัฐบาล การจัดการจะมีความชัดเจนและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนมากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

หรือหมอไม่พร้อม ประชาชนพบระบบจองวัคซีนหมอพร้อมมีปัญหา