ภูเก็ต ติดอันดับ 10 สถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก

ภูเก็ต ติดอันดับ 10 สถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก

จากการโหวตของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ U.S.News & World Report โดยอิงปัจจัยต่างๆ ของแต่ละสถานที่ อาทิ แหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม อาหาร ความสะดวกสบายในการเดินทาง ฯลฯ ภูเก็ตยังเป็นหนึ่งในที่หมายต้นๆ ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

10 อันดับแรก สถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2563-2564 ได้แก่

1.เกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์

2.ปารีส ประเทศฝรั่งเศส (Paris, France)

3.เกาะโบรา โบรา ประเทศเฟรนช์โปลินีเซีย หรือดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศส

4.อุทยานแห่งชาติเกลเชอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

5.ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

6.เกาะเมาวี ประเทศสหรัฐอเมริกา

7.เกาะตาฮีตี ประเทศเฟรนช์โปลินีเซีย หรือดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศส

8.โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

9.โรม ประเทศอิตาลี

10.ภูเก็ต ประเทศไทย (Phuket, Thailand)

 

 

 

 

ภูเก็ต ติดอันดับ 10 สถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก การโหวตของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ U.S.News & World Report