มนุษย์เราอาศัยอยู่บนโลกนี้มาไม่เกิน 20 ล้านปี

มนุษย์เราอาศัยอยู่บนโลกนี้มาไม่เกิน 20 ล้านปี

มนุษย์เราอาศัยอยู่บนโลกนี้มาไม่เกิน 20 ล้านปี

Legend of Zealandia มนุษย์เราอยู่กันมานานเท่าใดแล้ว คำถามนี้เป็นคำถามที่สามารถตอบได้จากการประเมินลำดับวิวัฒนาการของมนุษย์ โดยกระดูกมนุษย์โบราณที่ค้นพบ นับตั้งแต่มนุษย์เราวิวัฒนาการแยกจากลิง จากมนุษย์วานร สู่ โมโนฮาบิลิส เข้าโฮโมอิเลคตุส และมาบรรจบที่ โฮโมซาเปี้ยน มนุษย์เราอาศัยอยู่บนโลกนี้มาไม่เกิน 20 ล้านปี ที่ผ่านมา

20 ล้านปีนี้เกิดอะไรขึ้นหลายอย่างครับ มนุษย์เรามีการดำรงอยู่ สืบพันธุ์ ย้ายถิ่นฐานไปตั้งรกรากตามที่ต่าง ๆ ทั่วโลกมากมาย และยังคงใช้ชีวิตครอบครองพื้นโลกปกครองกันมาจนปัจจุบัน และมนุษย์นั้นเองที่ก่อให้เกิดอารยธรรมขึ้นในทุกส่วนภูมิภาคทั่วโลกต่าง ๆ มากมาย 

แต่สิ่งที่คงอยู่มานานกว่ามนุษย์นั้นก็ไม่ใช่อะไรอื่น พื้นโลกของเรานี่แหละครับอยู่มานานที่สุดแล้ว โลกของเราผ่านการวิวัฒนาการตัวเองมานับร้อย ๆ ล้านปี จากกลุ่มก๊าซ สู่ดาวฤกษ์ที่ความร้อนค่อย ๆ ดับลง จนเกิดสิ่งมีชีวิตในที่สุด โลกยังมีปริศนาอีกมากมายที่ยังซ่อนเราอยู่ และหนึ่งในปริศนานั้นก็คือเรื่องพื้นที่ทวีปของโลกเรานี่เอง 

มนุษย์เราอาศัยอยู่บนโลกนี้มาไม่เกิน 20 ล้านปี

ทวีป (Continents) หรือผืนแผ่นดินในปัจจุบันนั้นมีอยู่ 7 ทวีป นั่นก็คือ ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกา ทวีปแอนตาร์กติกา ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ และทวีปออสเตรเลียตามหลัก ๆ นั้นมีอยู่เท่านี้ แต่คนบางประเทศหรือบางพื้นที่อาจจะนับเป็น 6 เพราะนับรวมทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้รวม ๆ ว่า “ทวีปอเมริกา” หรือว่าบางครั้งคนในกลุ่มโซนอเมริกาก็เรียกรวมทวีปยุโรปและเอเชีย เป็น “ยูเรเชีย” (EURASIA) เพราะทวีปยุโรปและทวีปเอเชียนั้นมีพื้นที่ติดกันไม่ได้ถูกแบ่งออกด้วยทะเล แต่ถูกแบ่งออกด้วยหลักเชื้อชาติ

แต่ในปัจจุบันนั้น นักวิทยาศาสตร์และนักธรณีวิทยา ได้ทำการสำรวจพื้นที่โลกใหม่ จนพบข้อเท็จจริงที่ว่า โลกของเรานั้นอาจจะมีอีกทวีปหนึ่งที่หลับใหลมาเป็นเวลานานซึ่งเราได้มองข้าม และหลัจากทำการพินิจพิเคราะห์แล้วทวีปนี้อาจถูกยกให้เป็นทวีปที่ 8 ของโลกในเวลาอีกไม่นานต่อไปทวีปนี้มีขื่อว่า “ซีแลนเดีย” ชื่ออาจจะฟังคุ้น ๆ พ้องกับประเทศ New Zealand เพราะแน่นอนครับ นิวซีแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของทวีปแห่งนี้นั่นเอง 

ทวีป Zealandia เป็นแผ่นดินขนาดใหญ่ที่อยู่ในเขตมหาสมุทรแปซิฟิกทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งประเทศนิวซีแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของทวีปแห่งนี้ โดยภูมิศาสตร์ทวีปแห่งนี้มีลักษณะเป็นแผ่นดินที่จมอยู่ใต้น้ำ หากเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว พื้นที่ที่จมอยู่ใต้น้ำนั้นมีมากถึง 94 เปอร์เซ็นต์ ประเทศนิวซีแลนด์ที่โผล่พ้นน้ำนั้น เป็นเพียง 6 เปอร์เซ็นต์ของทวีปแห่งนี้ แต่หากนับรวมพื้นที่ของทวีปแห่งนี้ทั้งหมด จะมีพื้นที่ประมาณ 4.9 ล้านตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2 ใน 3 ของทวีปออสเตรเลีย และถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่างที่สุด ก็คงมีขนาดเป็น 10 เท่าของประเทศไทยนั่นเอง

มนุษย์เราอาศัยอยู่บนโลกนี้มาไม่เกิน 20 ล้านปี

นักวิทยาศาสตร์และนักธรณีวิทยาตั้งสมมติฐานขึ้นว่าการเคลื่อนตัวของโลกในลักษณะนี้ที่ทำให้ทวีป ดังกล่าวหายไป เป็นการเคลื่อนตัวในลักษณะแบบ “มุดลง” ของแผ่นเปลือกโลก ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อหลายล้านปีก่อน และการเคลื่อนตัวแบบมุดลงนี้ ยังผลให้เกิดการเคลื่อนของเปลือกโลกในส่วนอื่น ๆ ซึ่งทำให้เกิดภูเขาไฟในหลาย ๆ ทวีป ซึ่งเมื่อประสานกับการระเบิดของภูเขาไฟในทะเลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จึงยิ่งเป็นตัวเร่งในการทำให้พื้นดินของทวีปแห่งนี้จมหายไปในทะเลเร็วที่สุด

จากการสำรวจและเก็บข้อมูล กล่าวกันว่าทวีปซีแลนเดียนี้มีความเหมาะสมจะเป็นทวีปมาตั้งแต่ 2 ทศวรรษที่แล้ว โดยนักธรณีวิทยาและนักวิทยาศาสตร์ได้นำหลักการทางธรณีวิทยามาวิเคราะห์ จากความสูงของแผ่นดินที่โผล่พ้นน้ำมาเป็นเกาะรวมกับนำข้อมูลของชั้นหินต่าง ๆ และความหนาของแผ่นเปลือกโลกมาวิเคราะห์ รวมกับขนาดพื้นที่และชิ้นส่วนของทวีป ที่แตกออกมาจากทวีปออสเตรเลีย ผนวกเข้ากับข้อมูลที่เก็บมาจากแผนที่ดาวเทียม และแผนที่ความโน้มถ่วงของมหาสมุทร จนสรุปออกมาได้ว่าทวีปซีแลนเดีย เป็นทวีปแห่งใหม่ของโลกนั่นเอง

และอีกหนึ่งปัจจัยในการวิเคราะห์ความเป็นลักษณะทวีปของ ซีแลนเดียร์ ก็คือ ถึงแม้พื้นที่ทวีปจะจมน้ำแต่พื้นดินก็ไม่ได้แยกออกจากกันยังคงความเป็นพื้นดินแผ่นเดียวกันอยู่กับประเทศนิวซีแลนด์ในปัจจุบัน และยังคงร่องรอยให้เห็นการเชื่อมต่อและแยกออกจากกันของเปลือกโลกในอดีตกับทวีปออสเตรเลีย แต่อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถด่วนสรุปถึงความเป็นไปได้ของทวีปที่ 8 นี้ เรายังคงต้องคอยดูและติดตามการประกาศและการยอมรับของโลกในคราวต่อไป ซึ่งหากมีการประกาศเป็นทวีปที่ 8 เมื่อใด เชื่อได้ว่า คงต้องมีการเปลี่ยนตำราและแบบเรียนกันยกใหญ่เป็นแน่ 

สิ่งหนึ่งที่น่าคิดก็คือมนุษย์เราที่อาศัยอยู่บนโลกกินเวลามากว่า 20 ล้านปีนี้ ได้กระจายออกไปอยู่แทบทุกจุดของโลก ได้ไปสร้างอารยธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ตามความเจริญที่แต่ละชนชาตินั้นสรรค์สร้าง เราอาจจะได้เห็นอารยธรรมของชนเผ่าเมาลี ในประเทศ นิวซีแลนด์ กันมาบ้าง แต่นั่นเอ็นเพียงแค่ 6 % ของพื้นที่ทั้งหมด อาจจะมีอารยธรรมอื่นที่เคยเจริญรุ่งเรืองและล่มสลายไปกับทวีปที่เรายังไม่อาจค้นพบในเวลานี้ก็เป็นได้ ซึ่งเชื่อว่าเมื่อในอนาคตที่เทคโนโลยีการสำรวจ ก้าวหน้าไปมากกว่านี้ คำตอบของอารยธรรมต่าง ๆ ที่เราเคยสงสัย จะมาปรากฎยืนให้ข้อมูลกับเราในภายภาคหน้านั่นเอง 

มนุษย์เราอาศัยอยู่บนโลกนี้มาไม่เกิน 20 ล้านปี

Legend of Zealandia มนุษย์เราอยู่กันมานานเท่าใดแล้วคำถามนี้เป็นคำถามที่สามารถตอบได้จาก