Book to Read : ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 10 ทักษะเอาตัวรอด ที่คนยุคนี้ต้องมี! | Issue 161

Book to Read : ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 10 ทักษะเอาตัวรอด ที่คนยุคนี้ต้องมี! | Issue 161

มนุษย์งานในยุค 2020 ต้องเจอโจทย์ที่ท้าทายมากกว่าเดิม เพราะนอกจากรักษาชีวิตให้รอดจาก COVID-19  ต้องทำความคุ้นเคยกับ “วิถีชีวิตใหม่ หรือ new normal” ต่างๆแล้ว คุณยังต้องรักษาเก้าอี้ในออฟฟิศของคุณได้ไว้ให้เหนียวแน่น ในยุคที่ตำแหน่งงานน้อยลง บริษัทมีตัวเลือกที่มากขึ้น
- ทักษะอะไร? ที่จะทำให้บริษัทตัดสินใจที่จะเลือกคุณเข้าทำงานหรือไปต่อ
- ทักษะอะไร? ที่ AI ไม่สามารถทดแทนคุณได้
- แล้วทักษะอะไร? ที่จะช่วยให้คุณมีที่ยืน ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่กำลังจะมาถึง

จากการประชุมสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) เมื่อเดือนมกราคม ค.ศ.2016 ได้เปิดเผยถึง 10 ทักษะที่บุคลากรยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ควรมีไว้ดังนี้

1. ความสามารถแก้ปัญหาซับซ้อน (Complex Problem Solving) การแก้ปัญหาด้วยมุมมองและวิธีที่หลากหลายเพื่อจัดการปัญหาที่ซับซ้อนมากกว่าเดิม
2. คิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ใช้เหตุผลวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยวิธีแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ
3. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) สร้างสรรค์ไอเดียแปลกใหม่ในการแก้ปัญหา เพิ่มทางเลือกมีทางออกในชีวิตมากขึ้น
4. บริหารจัดการคน (People Management) บริหารคนให้ตรงกับงาน และเติมแรงจูงใจให้สร้างผลงานได้ดีที่สุด
5. ความสามารถร่วมมือกับผู้อื่น (Coordinating with others) การจัดการพฤติกรรมของตัวเองให้ทำงานกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น
6. ทักษะความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) รับรู้ถึงพฤติกรรมของอีกฝ่ายได้อย่างรวดเร็ว และเข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนั้น
7. ทักษะการประเมินและตัดสินใจ (Judgment and Decision Making) ประเมินและตัดสินใจในการทำงานได้ด้วยตัวเอง โดยใช้วิธีที่ถูกต้องและเหมาะสม
8.ทักษะมีใจรักการบริการ (Service Orientation) มีจิตอาสาและเสียสละ สามารถหาหาวิธีช่วยเหลือผู้อื่นอย่างกระตือรือร้น
9.ทักษะการเจรจาต่อรอง (Negotiation) ช่วยลดช่องว่างทางความคิด ประสานผลประโยชน์ให้ Win-Win ได้ทั้งสองฝ่าย
10.ทักษะความยืดหยุ่นทางความคิด (Cognitive Flexibility) ใช้หลักการหลากหลายเพื่อจัดลำดับและปรับวิธีการทำงานต่างๆ ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์

ซีเอ็ดขอชวนคนทำงานทุกคนมาอัพเวลตัวเอง พลิกชิวิตแบบ Change to Shine ปรับแล้วรอด เปลี่ยนแล้วรุ่ง!!

และนี่คือ  หนังสือที่จะช่วยพัฒนาทั้ง 10 ทักษะให้คุณเป็นบุคลากรยุคใหม่ที่โลกต้องการ

อย่าลืมว่า…คนที่จะอยู่รอดได้ ไม่ใช่คนที่ฉลาด แต่เป็นคนที่ปรับเปลี่ยนตัวเองได้เร็วที่สุด

(ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือ ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เมื่อหุ่นยนต์ครองโลกการศึกษาคือทางรอดเดียวของมนุษย์ https://se-ed.com/s/c0C7)


ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เมื่อหุ่นยนต์ครองโลก การศึกษาคือทางรอดเดียวของมนุษย์
ดร. แทโฮ รยู เขียน
ตรองสิริ ทองคำใส แปล
สำนักพิมพ์ se-ed

Book to Read : ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 10 ทักษะเอาตัวรอด ที่คนยุคนี้ต้องมี! | Issue 161