บริดจสโตน ประเทศไทย ในกิจกรรม“Together We Recycle” ร่วมใจส่งมอบขยะพลาสติกสู่กระบวนการรีไซเคิล

บริดจสโตน ประเทศไทย ในกิจกรรม“Together We Recycle” ร่วมใจส่งมอบขยะพลาสติกสู่กระบวนการรีไซเคิล

บริดจสโตน ประเทศไทย ในกิจกรรม“Together We Recycle” ร่วมใจส่งมอบขยะพลาสติกสู่กระบวนการรีไซเคิลแก่โครงการ “วน”

คุณธนารักษ์ กาญจนขันธกุล ผู้จัดการฝ่ายสร้างสรรค์ผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคมบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด(ซ้าย) และคุณชุลีพร บริสุทธนะกุลผู้บริหารโครงการวน (Won Project) โดย บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (ขวา)

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด โดย คุณธนารักษ์ กาญจนขันธกุล ผู้จัดการฝ่ายสร้างสรรค์ผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคม เป็นผู้แทนส่งมอบขยะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งที่รวบรวมจากพนักงานในเครือบริดจสโตน ประเทศไทยรวม 6บริษัท ในกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก “Together We Recycle” แก่ คุณชุลีพร บริสุทธนะกุลผู้บริหารโครงการวน (Won Project) โดยบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)เพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่เป็นทรัพยากรหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้เจตนารมณ์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริดจสโตน “Our Way To Serve” ที่พร้อมดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

คุณธนารักษ์ กาญจนขันธกุล ผู้จัดการฝ่ายสร้างสรรค์ผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคมบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัดเผยว่า “การรณรงค์เรื่องการใช้พลาสติกครั้งเดียวแล้วทิ้ง หรือ Single-Use Plastic เป็นหนึ่งในนโยบายและแผนงานภายในองค์กรของบริดจสโตนเอเชียแปซิฟิก (BSCAP) ซึ่งจากการจัดกิจกรรม “Together We Recycle”เริ่มตั้งแต่วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน2564 ที่ผ่านมา โดยพนักงานและคนในครอบครัวทั้งหมดจาก6บริษัทในเครือบริดจสโตน ประเทศไทย ได้ให้ความสนใจและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการแยกขยะ

รีไซเคิลประเภท“พลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง” เช่น ถุงหูหิ้ว ฟิล์มห่อสินค้า พลาสติกกันกระแทก ฯลฯ จนสามารถรวบรวมและส่งมอบให้กับโครงการ “วน” เพื่อนำไปผลิตใหม่เป็นถุงสำหรับใส่ขยะ และนำกลับมาใช้ในองค์กรอีกครั้งเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากพลาสติกให้คุ้มค่ามากที่สุด รวมถึงลดปัญหาขยะพลาสติกที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อโลกของเรา”

ทั้งนี้ บริดจสโตนเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม การดูแลสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตามแนวคิด “Our Way To Serve”ดังนั้นในทุก ๆ ปีจึงได้จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อจุดประกายความคิดและก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง เริ่มจากพนักงานต่อยอดไปสู่ครอบครัว และสังคมในวงกว้างต่อไป

บริดจสโตน ประเทศไทย ในกิจกรรม“Together We Recycle” ร่วมใจส่งมอบขยะพลาสติกสู่กระบวนการรีไซเคิลแก่โครงการ “วน”