กลุ่มจีพีเอสซีร่วมกับพันธมิตร มอบเตียงสนาม-ชุดเครื่องนอน ให้ศูนย์พักคอยใน จ.ระยอง

กลุ่มจีพีเอสซีร่วมกับพันธมิตร มอบเตียงสนาม-ชุดเครื่องนอน ให้ศูนย์พักคอยใน จ.ระยอง

กลุ่มจีพีเอสซีร่วมกับพันธมิตร มอบเตียงสนาม-ชุดเครื่องนอนให้ศูนย์พักคอยใน จ.ระยอง เพิ่มศักยภาพดูแลผู้ป่วยโควิด

คุณอนุตรชัย ณ ถลาง ผู้จัดการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ในฐานะผู้แทนกลุ่มจีพีเอสซี ร่วมกับพันธมิตร บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ส่งมอบนวัตกรรมเตียงสนามพลาสติก “AEROKLAS” ผลิตจากพลาสติกที่มีความแข็งแรงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับชุดเครื่องนอน จำนวน 20 ชุด ให้กับศูนย์พักคอย (Community Isolation) เทศบาลตำบลน้ำคอก อ.เมือง จ.ระยอง และส่งมอบชุดเครื่องนอนจำนวน 50 ชุด ให้กับศูนย์พักคอย (Community Isolation) เทศบาลตำบลมะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในกลุ่มที่อาการเล็กน้อย (สีเขียว) เพื่อรอส่งต่อโรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลหลักในพื้นที่ต่อไป

กลุ่มจีพีเอสซีร่วมกับพันธมิตร มอบเตียงสนาม-ชุดเครื่องนอน ให้ศูนย์พักคอยใน จ.ระยอง