โครงการ “จากคุณตา 105 ปี ถึงหลาน 5 ขวบ” มอบหนังสือเพื่อเด็กที่ขาดแคลน โดย มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ร่วมกับ “ซีเอ็ด”

โครงการ “จากคุณตา 105 ปี ถึงหลาน 5 ขวบ” มอบหนังสือเพื่อเด็กที่ขาดแคลน โดย มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ร่วมกับ “ซีเอ็ด”

มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น...ได้จัดตั้งโครงการ “จากคุณตา 105ปี ถึงหลาน 5ขวบ” โดยโครงการนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเงินบริจาคตั้งต้น 1 พันบาทของ พล.ท.แสวง ขมะสุนทร คุณตาผู้สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดโครงการฯนี้เพื่อรวบรวมเงินไปซื้อหนังสือให้เด็กวัย 5 ขวบที่ขาดแคลน มุ่งหวังส่งเสริมสังคมรักการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชน ทั้งนี้หนังสือทุกเล่มจะติดสติกเกอร์โครงการฯ ออกแบบเป็นรูปคุณตามอบหนังสือให้เด็กพร้อมมีคำอวยพรให้เด็กซึ่งเขียนด้วยลายมือของคุณตาเอง...จากจุดเริ่มต้นของโครงการฯ ด้วยการสนับสนุนการรับบริจาคผ่าน มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น โดยมี บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การสนับสนุนโครงการฯ ตลอดจนความร่วมมือจากทางสำนักพิมพ์ ทำให้สามารถจัดหาหนังสือรวมเป็นจำนวน 2,228 เล่ม มูลค่าราคาปก 260,398.50 บาท เพื่อส่งมอบให้กับ

โรงเรียนบ้านนาป่าแปก จ.แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนวัดสีล้ง จ.สมุทรปราการ

โรงเรียนคลองกันยา จ.สมุทรปราการ

โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง จ.ตรัง

มูลนิธิหนอนหนังสือ สมาคมคาราวานหนอน โครงการ“ห้องสมุดรังไหม” อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา คุณเกษมสันต์ วีระกุล ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระพร้อมด้วยคุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนคณะผู้บริหาร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ทำการส่งมอบหนังสือให้กับ คุณพันวลี พันธิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสีล้ง จ.สมุทรปราการ และคุณวรรณ์ชัย นนทะคำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสีล้ง จ.สมุทรปราการ พร้อมทั้ง video conference พูดคุยและมอบหนังสือให้กับทั้ง 3 โรงเรียนที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้

“ซีเอ็ด” เรายึดมั่นเสมอถึงความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมส่งเสริมสังคมรักการอ่าน สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก เยาวชน และเพื่อนนักอ่านทุกท่านตามสโลแกนของซีเอ็ดที่ว่า “แรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่”

ติดตามข่าวสารจากทางซีเอ็ด ได้ที่ www.se-ed.com และ Facebook SE-ED Book Center

 

โครงการ “จากคุณตา 105 ปี ถึงหลาน 5 ขวบ” มอบหนังสือเพื่อเด็กที่ขาดแคลน โดย มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ร่วมกับ “ซีเอ็ด”