เคพีไอ ส่งกำลังใจผ่านกล่อง “เคพีไอ สู้ไปด้วยกัน” Home Isolation Box

เคพีไอ ส่งกำลังใจผ่านกล่อง “เคพีไอ สู้ไปด้วยกัน” Home Isolation Box

เคพีไอ ส่งกำลังใจผ่านกล่อง “เคพีไอ สู้ไปด้วยกัน” Home Isolation Box เพื่อร่วมดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่รักษาตัวที่บ้าน

     - กล่อง “เคพีไอ สู้ไปด้วยกัน”คือ Home Isolation Box ที่จัดทำเพื่อมอบให้กับคู่ค้า ตัวแทน พนักงานและครอบครัว ที่เป็นผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว และรักษาตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation

ดร. พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ เคพีไอ (KPI) บริษัทประกันวินาศภัยในเครือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดทำกล่อง “เคพีไอ สู้ไปด้วยกัน Home Isolation Box” เพื่อมอบให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ ตัวแทน พนักงานและครอบครัวของเคพีไอ ที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ในผู้ป่วยอาการกลุ่มสีเขียวและรับการรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) จำนวน 260 กล่อง มูลค่ารวมกว่า 263,000 บาท เพื่อส่งมอบความห่วงใยและกำลังใจให้กับผู้ป่วย อีกทั้งยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาภาระของหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วยในเบื้องต้นอีกด้วย

ดร. พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในภาวะวิกฤติที่เรารับทราบถึงจำนวนผู้ป่วยโควิด - 19 ที่เพิ่มมากขึ้น และมีจำนวนไม่น้อยที่เป็นบุคคลรอบๆ ตัวเรา บริษัทฯ เห็นว่าการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวให้มีความพร้อมในการดูแลตนเองอยู่ที่บ้านได้ เป็นสิ่งที่เราสามารถช่วยได้ จึงได้จัดทำกล่อง “เคพีไอ สู้ไปด้วยกัน Home Isolation Box” ขึ้น ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาโดยเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญ ในการวางแผนจัดเตรียมยา เวชภัณฑ์และสิ่งจำเป็นต่างๆ โดยในเฟสแรกทางเคพีไอ ได้ส่งมอบกล่อง Home Isolation Box ไปให้กับกลุ่มคู่ค้า ตัวแทน พันธมิตรธุรกิจ รวมถึงพนักงานและสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน ในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดที่ต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้าน ถือเป็นการช่วยดูแลผู้ป่วยให้อุ่นใจว่ามียาและเวชภัณฑ์ในการรักษาตนเองที่บ้านได้ เคพีไอ ขอเป็นให้กำลังใจผู้ป่วย บุคลากรการแพทย์และเจ้าหน้าที่จิตอาสาทุกหน่วยงาน ให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปโดยเร็วและปลอดภัย เราจะสู้ไปด้วยกันครับ”

กล่อง “เคพีไอสู้ไปด้วยกัน” Home Isolation Box

โครงการกล่อง “เคพีไอ สู้ไปด้วยกัน” Home Isolation Box ทั้งหมด 260 กล่องในเฟสแรกนี้เริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป โดยได้มอบให้แก่ผู้ป่วยที่ตรวจพบการติดเชื้อและอยู่ในกลุ่มอาการสีเขียวที่สามารถใช้แนวทางการรักษาแบบแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ได้ โดยยังมีร่างกายแข็งแรง ไม่แสดงอาการ หรือมีอาการน้อย ไม่มีโรคประจำตัว อายุไม่เกิน 60 ปี หรือกลุ่มผู้ป่วยที่ยังต้องรอเตียงเพื่อรับการรักษา ภายในกล่องประกอบไปด้วยยา เวชภัณฑ์ และสิ่งของจำเป็นต่างๆ ได้แก่ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว  ปรอทวัดไข้ ยาพาราเซตามอล  ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ยาละลายเสมหะ ยาแก้ไอ  ผงเกลือแร่  ชุดน้ำเกลือล้างจมูก  หน้ากากอนามัย  สเปรย์แอลกอฮอล์  พร้อมด้วยคู่มือแนะนำการใช้ยา และข้อควรปฏิบัติสำหรับการกักตัวรักษาที่บ้าน  รวมถึงข้อมูลสำหรับการขอความช่วยเหลือฉุกเฉินของหน่วยงานต่างๆ

เคพีไอ ส่งกำลังใจผ่านกล่อง “เคพีไอ สู้ไปด้วยกัน” Home Isolation Box เพื่อร่วมดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่รักษาตัวที่บ้าน