เเจ้งพิกัดหน่วยบริการตรวจเชิงรุก COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เเจ้งพิกัดหน่วยบริการตรวจเชิงรุก COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยบริการตรวจเชิงรุก COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. - 1 ส.ค. 64

เอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องใช้

1.บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ใบ

2. ปากกาสีน้ำเงินส่วนตัว เพื่อใช้ลงทะเบียน (เลี่ยงการสัมผัสหรือส่งต่อ)

 หากต้องการเอกสารรับรองผลการตรวจ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยตรวจ ในวันที่เข้ารับการตรวจ

ขอขอบคุณภาพ: ไทยรู้สู้โควิด

ขอขอบคุณภาพ: ไทยรู้สู้โควิด

เเจ้งพิกัดหน่วยบริการตรวจเชิงรุก COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร