แรงงานฟรีแลนซ์ ม.39-40 ครม.เคาะ เงินเยียวยา คนละ 5,000 บาท

แรงงานฟรีแลนซ์ ม.39-40 ครม.เคาะ เงินเยียวยา คนละ 5,000 บาท

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย มติ ครม. วันนี้ (13 ก.ค.64) เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วน กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากข้อกำหนด ฉ.27 เพื่อลดผลกระทบระยะสั้น เป็นการทดแทนมาตรการช่วยเหลือตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.64 ระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ 1 เดือน  

ใครบ้างได้รับสิทธิ์

-กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุด 10 จังหวัด ได้แก่ กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา มีรูปแบบการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ 

-แรงงานสัญชาติไทย เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 ได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท 1 เดือน 

-แรงงานสัญชาติไทย เป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท 1 เดือน

-แรงงานสัญชาติไทย ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 , 39 และ 40 ที่ยังประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน  ให้เตรียมหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 กับสำนักงานประกันสังคมภายในเดือน ก.ค.64 เพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท 1 เดือน

นอกจากนี้แล้วครม.ยังอนุมัติเพิ่มเติมใน 5 สาขาอาชีพ สำหรับช่วยเหลือแรงงานในระบบประกันสังคม และนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการและมาตรการควบคุมการระบาดเพิ่ม จากเดิม 4 สาขาอาชีพ เป็น 9 สาขาอาชีพ 

 4 สาขาอาชีพเดิม ได้แก่

1.กิจการก่อสร้าง

2.กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

3.กิจการศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ

4.กิจการกิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบ

 สาขาอาชีพที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ 5 สาขา ได้แก่

1. สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

2. สาขาการขายส่งและการขายปลีก

3. สาขาการซ่อมยานยนต์

4.สาขากิจกรรมการบริหารและสนับสนุนวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมวิชาการ

5. สาขาข้อมูลข่าวสารและการศึกษา

 รูปแบบการช่วยเหลือ 

- ลูกจ้าง ที่เป็นผู้ประกันตน ม.33 ได้รับการช่วยเหลือ 2,500 บาท ต่อคน และลูกจ้างที่ได้รับชดเชยจะได้รับเงินเดือน 50% ของค่าจ้าง รวมไม่เกินคนละ 10,000 บาท 

- นายจ้าง จะได้รับรายละ 3,000 บาท ต่อลูกจ้าง 1 คน จำกัดไม่เกิน 200 คน

- ส่วนผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ได้รับความช่วยเหลือ 5,000 บาท

 

 

แรงงาน ฟรีแลนซ์ ม.39-40 ครม.เคาะ เงินเยียวยา คนละ 5,000 บาท