ฟอร์บส์เผย 10 อันดับมหาเศรษฐีไทยรวยอู้ฟู้ ประจำปี 64

ฟอร์บส์เผย 10 อันดับมหาเศรษฐีไทยรวยอู้ฟู้ ประจำปี 64

ฟอร์บส์เผย 10 อันดับมหาเศรษฐีไทย ประจำปี 64 ตระกูลเจียรวนนท์ ยังครองอันดับ 1 มูลค่าทรัพย์สิน 9.48 แสนล้านบาท  

ตามด้วยอันดับ 2 เฉลิม อยู่วิทยา และครอบครัว เจ้าของเครื่องดื่มชูกำลัง มูลค่าทรัพย์สิน 7.69 แสนล้านบาท

อันดับ 3 เจริญ สิริวัฒนภักดี แห่งไทยเบฟมูลค่าทรัพย์สิน 3.98 แสนล้านบาท 

อันดับ 4 ตระกูลจิราธิวัฒน์ กลุ่มเซ็นทรัล มูลค่าทรัพย์สิน 3.64 แสนล้านบาท

อันดับ 5 สารัชถ์ รัตนาวะดี ธุรกิจด้านพลังงาน มูลค่าทรัพย์สิน 2.79 แสนล้านบาท

อันดับ 6 ตระกูลโอสถานุเคราะห์ มูลค่าทรัพย์สิน 1.09 แสนล้านบาท 

อันดับ 7 สมโภชน์ อาหุนัย และครอบครัว มูลค่าทรัพย์สิน  1.03 แสนล้านบาท 

อันดับ 8 นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ มูลค่าทรัพย์สิน 1.02 แสนล้านบาท

อันดับ 9 ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ และครอบครัว มูลค่าทรัพย์สิน 1 แสนล้านบาท 

อันดับ 10 ชูชาติ เพ็ชรอำไพ และ ดาวนภา เพชรอำไพ มูลค่าทรัพย์สิน 9.42 หมื่นล้านบาท

หมายเหตุ: คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่ 1 เหรียญสหรัฐฯ : 31.40 บาท

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://forbesthailand.com/news/other/10-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%ad%e0%b8%a0%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2.html

ฟอร์บส์เผย10 อันดับมหาเศรษฐีไทยรวยอู้ฟู้ ประจำปี 64