เตรียมชมการแข่งขันหุ่นยนต์ นานาชาติในรูปแบบออนไลน์ IYRC 2021

เตรียมชมการแข่งขันหุ่นยนต์ นานาชาติในรูปแบบออนไลน์ IYRC 2021

กลับมาอีกครั้ง!! กับการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติในรูปแบบออนไลน์ ที่เหล่านักประดิษฐ์ไทยไม่ควรพลาด IYRC THAILAND 2021 Online จัดโดย SE-ED…สืบเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ได้ระบาดไปทั่วโลก มียอดผู้ป่วยที่ติดเชื้อ และเสียชีวิตจำนวนมาก
ทางสมาคม IYRA ผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน IYRC เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของผู้แข่งขันจึงได้ประกาศจัดการแข่งขันแบบออนไลน์ขึ้นอีกครั้ง สำหรับซีเอ็ดในฐานะสมาชิกสมาคม IYRA จึงขอเชิญชวนน้องๆ ทุกคน มาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน International Youth
Robot Competition 2021 online (IYRC2021) ที่สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ประเภทรายการแข่งขัน Robot Creation การแข่งขันหุ่นยนต์ความคิดสร้างสรรค์ ในหัวข้อ Robot, Be My Friend!” (หุ่นยนต์ มาเป็นเพื่อนกัน!) โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รุ่น
1. ความคิดสร้างสรรค์ รุ่นจูเนียร์ อายุ 8 – 12 ปี
2. ความคิดสร้างสรรค์ รุ่นซีเนียร์ อายุ 12 – 18 ปี


น้องๆที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและผลงานคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที มาได้ที่ www.se-edstemeducation.com ตั้งแต่วันนี้-วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันทาง www.ikidsweb.com และทาง facebook : iKidsWeb ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 สำหรับผู้ที่ถูกคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยจะได้มีโอกาสโชว์ผลงานที่งานแข่งขัน IYRC 2021 onlineที่เมืองแทจอน สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ในระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2564 โดยผลงานทั้งหมดจะถูกตัดสินโดยคณะกรรมการจากสมาคมหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ IYRA และจะมีการประกาศผลการแข่งขันระดับนานาชาติ ไม่เกินวันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคมนี้
หลังจากนั้นทางซีเอ็ดในฐานะสมาชิกสมาคม IYRAและผู้จัดงาน IYRC THAILAND 2021 Online จะมีพิธีมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตรและSE-ED Gift Card ให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 ณ ร้านซีเอ็ด สาขาเซ็นทรัลบางนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ครูเม โทรศัพท์ 086-971-8900


International Youth Robot Competition (IYRC)
การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ หรือ IYRC จัดขึ้นโดยสมาคมหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Associationหรือ IYRA เป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไร มีวัตถุประสงค์ในการเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และเติมเต็มความฝัน สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้หุ่นยนต์ให้แก่เด็กผ่านทางการจัดงานหุ่นยนต์หลากหลาย ทั้งในรูปแบบค่าย และการจัดหลักสูตรการเรียนรู้ ปัจจุบัน IYRA มีสมาชิกกว่า 30 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้, จีน, มาเลเซีย, สิงคโปร์, รัสเซีย, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, สหรัฐอเมริกา,อินโดนีเซีย, เวียดนาม, สเปน, อิสราเอล, อินเดีย, อาเซอร์ไบจาน, คูเวต รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่หกติดต่อกันได้รับความสนใจจากเหล่าประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้นตามล าดับ หัวใจส าคัญของการแข่งขันในทุกครั้งก็คือการเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วโลกได้มีเวทีการแข่งขันสร้างสรรค์นวัตกรรมหุ่นยนต์ในระดับนานาชาติ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันของชาติสมาชิก สำหรับซีเอ็ดในฐานะสมาชิกสมาคม IYRA ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นและส่งเสริมแนวทางการศึกษานวัตกรรมเชิงบูรณาการ ทีมวิชาการซีเอ็ดฯ จึงได้ออกแบบหลักสูตร SE-ED iKids หลักสูตรเก่งคิด เก่งสร้าง ในรูปแบบการเรียนรู้แบบ STEM Education (Science, Technology, Engineering & Mathematics) ซึ่งเป็นการเรียนรู้วิชาต่างๆ แบบเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมด ท าให้เยาวชนไทยสามารถเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น รู้จักคิดวิเคราะห์ แยกแยะ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ การใช้สื่อการเรียนรู้ด้านการสร้างและออกแบบประกอบหุ่นยนต์ ช่วยกระตุ้นให้เยาวชนสนใจ กล้าคิด กล้าทดลอง เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งท้ายที่สุดเยาวชนสามารถสร้างนวัตกรรมได้ด้วยตนเอง อันจะเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ
 

เตรียมชมการแข่งขันหุ่นยนต์ นานาชาติในรูปแบบออนไลน์ IYRC 2021