มีมติยกเลิก ! ครม.ยกเลิกวันหยุดพิเศษวันหยุดพิเศษ 27 กรกฎาคม 2564 เพื่อเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด

มีมติยกเลิก ! ครม.ยกเลิกวันหยุดพิเศษวันหยุดพิเศษ 27 กรกฎาคม 2564 เพื่อเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด

วันที่ 29 มิ.ย. 2564 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ตามที่ ครม. เคยกำหนดให้วันอังคารที่ 27 ก.ค. 2564 เป็นวันหยุดพิเศษต่อเนื่อง เพื่อให้ได้หยุดต่อเนื่องหลายวัน ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. ตรงกับวันอาสาฬหบูชา วันที่ 25 ก.ค. ตรงกับวันเข้าพรรษา วันที่ 26 ก.ค. วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหาบูชา และในวันพุธที่ 28 ก.ค. วันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องจากมีวันหยุดหลายวัน ขณะนั้นเพื่อต้องการให้ประชาชนมีวันหยุดยาวออกไปท่องเที่ยวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสถานการณ์ในปีนี้ ต้องเข้มงวดขึ้นในเรื่องมาตรการทางสาธารณสุข และทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ก็ได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด ครม.จึงมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศวันหยุดพิเศษวันที่ 27 ก.ค. 2564

ส่วนประชาชนที่วางแผนการท่องเที่ยวไปแล้ว ครม. กำชับให้ส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกในเรื่องการยกเลิกตั๋วเดินทางหรือการจองที่พักเพื่อให้ความสะดวกกับประชาชนด้วย

มีมติยกเลิก ! ครม.ยกเลิกวันหยุดพิเศษวันหยุดพิเศษ 27 กรกฎาคม 2564 เพื่อเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด