ไทยเวียตเจ็ทอาสาช่วยอำนวยความสะดวกแก่ทีมแพทย์และพยาบาล

ไทยเวียตเจ็ทอาสาช่วยอำนวยความสะดวกแก่ทีมแพทย์และพยาบาล

ไทยเวียตเจ็ทอาสาช่วยอำนวยความสะดวกแก่ทีมแพทย์และพยาบาล ณ จุดบริการวัคซีนโควิด-19

    สายการบินไทยเวียตเจ็ทร่วมกับสมาชิกสมาคมสายสายการบินแห่งประเทศไทยร่วมอำนวยความสะดวกแก่ทีมแพทย์และพยาบาลณจุดบริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ศูนย์การค้าสยามพารากอน

    ระหว่างการให้บริการฉีดวัคซีนอาสาสมัครจากสายการบินฯได้อำนวยความสะดวกแก่ทีมแพทย์พยาบาลและผู้เข้ารับการฉีดวัควีนอย่างเต็มที่ตลอดขั้นตอนการให้บริการเช่นการลงทะเบียนการวัดความดันโลหิตการฉีดวัคซีนฯลฯยังผลให้กระบวนการให้บริการวัคซีนเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยดี

    “ไทยเวียตเจ็ทเชื่อมั่นว่าด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันของคนไทยเราจะสามารถข้ามผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปได้ด้วยกันผมซาบซึ้งในความช่วยเหลือของสมาชิกสมาคมสายการบินแห่งประเทศไทยในการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนณจุดบริการฉีดวัคซีนเป็นอย่างมากสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงเป้าประสงค์ร่วมของเราในการเอาชนะวิกฤติที่ยากลำบากนี้พร้อมมุ่งหวังที่จะกลับมาสยายปีกบนท้องฟ้าด้วยกันอีกครั้งในเร็ววัน”นายวรเนติหล้าพระบางประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยเวียตเจ็ทกล่าว

    เร็ว ๆ นี้ สายการบินฯ ได้ขยายระยะเวลาโครงการบัตรโดยสารสมนาคุณแก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 บัดนี้ สายการบินฯ ได้ขยายระยะเวลาโครงการไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยมอบแก่สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 แห่งประเทศไทย รวมถึงแพทย์และพยาบาลจาก 160 โรงพยาบาลที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นสำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศไทย

    สายการบินไทยเวียตเจ็ทมุ่งมั่นในการให้บริการด้วยความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้โดยสาร โดยได้ดำเนินมาตรการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออากาศยานอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในสำนักงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานทุกคน  เพื่อให้ความมั่นใจต่อสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสาร

ไทยเวียตเจ็ทอาสาช่วยอำนวยความสะดวกแก่ทีมแพทย์และพยาบาล ณ จุดบริการวัคซีนโควิด-19