ลอรีอัล ประเทศไทย ร่วมส่งกำลังใจสู้โควิด บริจาคผลิตภัณฑ์มูลค่า 25 ล้านบาท

ลอรีอัล ประเทศไทย ร่วมส่งกำลังใจสู้โควิด บริจาคผลิตภัณฑ์มูลค่า 25 ล้านบาท

ลอรีอัล ประเทศไทย ร่วมส่งกำลังใจสู้โควิด บริจาคผลิตภัณฑ์มูลค่า 25 ล้านบาท แก่กรุงเทพมหานคร

     ลอรีอัล ประเทศไทยสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ส่งมอบผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้าและลิปสติก จำนวน 150,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 25ล้านบาท ให้แก่กรุงเทพมหานครสำหรับแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่กว่า 50,000 คน ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน 25 แห่งทั่วกรุงเทพฯ และประชาชนที่มาเข้ารับบริการเพื่อประโยชน์ใช้สอยและเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรที่ศูนย์ฉีดวัคซีนอีกทั้งช่วยสนับสนุนให้ประชาชนมาร่วมฉีดวัคซีน โดยมีนายอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ

     ปี2563ที่ผ่านมา ลอรีอัล ประเทศไทยได้มีการบริจาคผลิตภัณฑ์และเจลทำความสะอาดมือ มูลค่ารวม 300 ล้านบาท เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในโรงพยาบาล 50 แห่ง และเพื่อช่วยเหลือกลุ่มสตรีและผู้เปราะบางทั่วประเทศผ่านหน่วยงาน 30 แห่งต่อเนื่องตลอดทั้งปี

     บรรยายภาพ: นายอัศวิน ขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ที่ 2 จากซ้าย) รับมอบผลิตภัณฑ์จากลอรีอัล ประเทศไทยนำโดย น.ส. อรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ (ที่ 3 จากซ้าย)

ลอรีอัล ประเทศไทย ร่วมส่งกำลังใจสู้โควิด บริจาคผลิตภัณฑ์มูลค่า 25 ล้านบาท แก่กรุงเทพมหานคร