ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน แก่ผู้พิการและด้อยโอกาส วันที่ 25 มิ.ย. นี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน แก่ผู้พิการและด้อยโอกาส วันที่ 25 มิ.ย. นี้

นพ.ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดเผยว่า จากการที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้นำวัคซีน ซิโนฟาร์ม เข้ามา ทางมูลนิธิของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จึงมีความประสงค์ที่จะร่วมช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส จึงพระราชทานทรัพย์เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม ไว้ให้บริการแก่ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการตามปกติได้ เช่น ผู้สูงอายุยากไร้, คนเร่ร่อน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมจำนวน 6,400 คน

แบ่งเป็นผู้พิการ ประมาณ 1,100 – 1,200 คน ที่เหลือจะเป็นสัดส่วนของผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้มีฐานะยากจน ซึ่งส่วนนี้ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็ได้มีการติดต่อประสานไว้แล้ว และจะทำการฉีดในวันที่ 25 มิ.ย. นี้ ที่บริเวณอาคาร 9 บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน ถ.แจ้งวัฒนะ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. ไปจนถึงเวลาประมาณ 20.00 – 21.00 น. โดยจะพยายามดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันเดียว แต่หากยังไม่ครบก็จะเปิดรอบเก็บตกอีกครั้งในวันที่ 4 ก.ค. นี้ 

โดยรอบเช้า จะเปิดให้บริการแก่ผู้พิการก่อน เพราะเข้าใจว่ามีความลำบากในการเดินทาง ส่วนกรณีของคนเร่ร่อน ก็จะเน้นกลุ่มคนเร่ร่อนที่อาศัยในพื้นที่ กทม. เป็นหลัก เมื่อฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วจะมีการนัดหมายให้มาฉีดเข็มที่ 2 อีกครั้ง ในระยะเวลา 4 สัปดาห์ถัดไป

นพ.ภูมินทร์ ยังเปิดเผยว่าในวันที่ 25 มิ.ย. นี้ จะมีอาสาสมัครจากหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกบริการประชาชนที่เดินทาง

 

ข้อมูลจาก : วิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร.FM106

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน แก่ผู้พิการและด้อยโอกาส วันที่ 25 มิ.ย. นี้