ครม.ไฟเขียวแจก 3,000 บาท ' คนละครึ่งเฟส 3 ' เช็กเลยใครมีสิทธิได้ ?

ครม.ไฟเขียวแจก 3,000 บาท ' คนละครึ่งเฟส 3 ' เช็กเลยใครมีสิทธิได้ ?

ครม.ไฟเขียวแจก 3,000 บาท '' คนละครึ่งเฟส 3 '' เช็กเลยใครมีสิทธิได้ ?

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการ “คนละครึ่งเฟส 3” เพื่อจ่าย "เยียวยา" ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกล่าสุด (เมษายน 2564) โดยรัฐบาลจะจ่ายเยียวยาคนละ 3,000 บาท 31 ล้านคน วงเงินกว่า 9 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนวัน 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น. จนกว่าจะเต็มสิทธิทะการลงทะเบียน

ซึ่งเงื่อนไขผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เพื่อขอรับสิทธิ์ 3,000 เข้าแอปฯ เป๋าตังนั้น ทางแอพได้มีการปรับโฉมใหม่เพื่อรองรับการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ที่จะเริ่มเปิดให้ประชาชนเข้าขอสมัครเพื่อรับสิทธิ์ 3,000 บาท ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 จะต้องใช้จ่ายร่วมกับภาครัฐร้อยละ 50 เพื่อซื้อสินค้าค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป รวมถึงค่าบริการ เช่น ร้านนวด สปา ทำผม ทำเล็บ ค่าเดินทางขนส่งสาธารณะ ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ และยาสูบ

โดยรัฐบาลจะช่วยออกค่าใช้จ่ายให้วันละไม่เกิน 150 บาท หรือคนละไม่เกิน 3,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการ รวมใช้งบประมาณรวม 93,000 ล้านบาท

สำหรับเงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน มีดังนี้

- มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

- อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

- ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น

- ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ*
* ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th

- ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)
* ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จาก www.เราชนะ.com

- ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

 

ครม.ไฟเขียวแจก 3,000 บาท ' คนละครึ่งเฟส 3 ' เช็กเลยใครมีสิทธิได้ ?