กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เพจมูลนิธิชัยพัฒนา เผยแพร่ข้อความระบุว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ และข้อความให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ในนามมูลนิธิชัยพัฒนา และกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) ความว่า ชัยพัฒนาสนับสนุนผู้ดูแลรักษาผู้ป่วย ขอบคุณครับ/ค่ะ

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ และข้อความให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์