กทม.ประกาศผ่อนคลายมาตรการให้เปิดได้ 5 กิจการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.64 เป็นต้นไป

กทม.ประกาศผ่อนคลายมาตรการให้เปิดได้ 5 กิจการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.64 เป็นต้นไป

กทม.ประกาศผ่อนคลายมาตรการให้เปิดได้ 5 กิจการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.64 เป็นต้นไป มีดังนี้

1.พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์สถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะทำนองเดียวกัน ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แหล่งประวัติศาสตร์โบราณสถาน และหอศิลป์

2.สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ร้านทำเล็บ

3.สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก คลินิกเสริมความงาม สถานเสริมความงาม และคลินิกเวชกรรมเสริมความงาม

4.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เช่น ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม สถานประกอบการนวดแผนไทย (งดเว้น การอบตัว อบสมุนไพร หรืออบไอน้ำ และการนวดบริเวณใบหน้า) นวดฝ่าเท้า

5.สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ และสวนดอกไม้

ทั้งนี้ทุกกิจการให้เปิดภายใต้มาตรการที่เข้มงวด!!! ส่วนสถานประกอบการประเภทอื่นๆ ยังคงให้ปิดตามประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่29) ต่อไปจนถึงวันที่ 14 มิ.ย.64

กทม.ประกาศผ่อนคลายมาตรการให้เปิดได้ 5 กิจการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.64 เป็นต้นไป