สวนดุสิตโพลเผยประชาชนมั่นใจวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์มากที่สุด

สวนดุสิตโพลเผยประชาชนมั่นใจวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์มากที่สุด

หลังจากที่รัฐบาลประกาศให้การฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและมั่นใจประสิทธิภาพของวัคซีน พร้อมรณรงค์เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดความรุนแรงในการติดเชื้อและช่วยให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,644 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 17 -20 พฤษภาคม 2564 

พบว่า ประชาชนค่อนข้างมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 และได้ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนให้ตนเองหรือคนในครอบครัวแล้ว  ซึ่งแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือมากที่สุด คือ กระทรวงสาธารณสุข  อสม. และหน่วยงานราชการ  โดยเชื่อมั่นวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์มากที่สุด ตามลำดับ

อันดับ 1 ไฟเซอร์ (Pfizer) 75.11%

อันดับ 2 โมเดอร์นา (Moderna)72.14%

อันดับ 3 จอนห์สัน แอนด์ จอนห์สั่น (Johnson

& Johnson) 68.52%

อันดับ 4 แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca)

65.89%

อันดับ 5 สปุตนิก วี (Sputnik V) 61.89%

สวนดุสิตโพลเผยประชาชนมั่นใจวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์มากที่สุด