"กระทรวงแรงงาน" จับมือ “อมตะ” เปิดศูนย์บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 19 เชิงรุก

"กระทรวงแรงงาน" จับมือ “อมตะ” เปิดศูนย์บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 19 เชิงรุก

"กระทรวงแรงงาน" จับมือ “อมตะ” เปิดศูนย์บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 19 เชิงรุก

      นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และนางบุปผา กวินวศิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  และนายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  ร่วมให้การต้อนรับ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในโอกาส เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 19 เชิงรุกให้แก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เพื่อแบ่งเบาภาระจากชุมชน ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจัดตั้งโดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และโรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ ลานจอดรถด้านหลังอาคารอมตะ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ.ชลบุรี โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจรวมกว่า 900 คน จาก 48 บริษัท

       นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังได้ส่งมอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคมาจากผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะฯ อาทิ ชุด PPE หน้ากากอามัย เจลแอลกอฮอลล์ ขนม น้ำดื่ม และอื่นๆ ให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อนำไปใช้งานเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ต่อไป

"กระทรวงแรงงาน" จับมือ “อมตะ” เปิดศูนย์บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 19 เชิงรุก