การ์ทเนอร์เผยปัญหาชิปขาดแคลนทั่วโลกจะลากยาวจนถึงไตรมาส 2 ปี 2565

การ์ทเนอร์เผยปัญหาชิปขาดแคลนทั่วโลกจะลากยาวจนถึงไตรมาส 2 ปี 2565

การ์ทเนอร์เผยปัญหาชิปขาดแคลนทั่วโลกจะลากยาวจนถึงไตรมาส 2 ปี 2565

     คานิสกัสชัวฮาน นักวิเคราะห์หลักฝ่ายวิจัยของการ์ทเนอร์ กล่าวว่า “ปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อห่วงโซ่อุปทานและการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายๆประเภทในปีนี้ขณะที่โรงงานผลิตขึ้นราคาแผ่นเวเฟอร์ที่เป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตชิปและมีผลต่อเนื่องไปถึงบริษัทผู้ผลิตชิปก็ขึ้นราคาตามไปด้วย”

     ปัญหาการขาดแคลนชิปเริ่มเกิดกับอุปกรณ์ประเภทต่างๆก่อนอาทิอุปกรณ์สำหรับการจัดการพลังงานจอแสดงผลและไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ผลิตจากบนโหนดการทำงานแบบเดิมๆของโรงงานผลิตชิปขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง8นิ้วซึ่งมีวัตถุดิบจำกัดเวลานี้ปัญหาการขาดแคลนส่งผลต่อไปยังอุปกรณ์อื่นๆและมีข้อจำกัดด้านความจุรวมถึงขาดสารตั้งต้นในการผลิตกระบวนการเชื่อมลวดทองคำส่วนประกอบแบบพาสซีฟวัสดุและการทดสอบทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่กำลังเป็นปัญหานอกจากเรื่องโรงงานผลิตชิปเนื่องจากส่วนประกอบเหล่านี้เป็นสินค้าในอุตสาหกรรมโภคภัณฑ์ขั้นสูงและมีความยืดหยุ่นน้อยและส่งผลต่อความสามารถในการเพิ่มการลงทุนเชิงรุกในระยะเวลาสั้นๆ

     การ์ทเนอร์คาดว่าปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์แทบทุกหมวดหมู่จะกระทบต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสที่2ปี2565 (ดูรูปภาพที่1) ในขณะที่ข้อจำกัดด้านปริมาณของสารตั้งต้นในการผลิตชิปอาจใช้เวลาไปถึงไตรมาส4ปี2565

ภาพที่1. Gartner Index of Inventory Semiconductor Supply Chain Tracking - คาดการณ์การเคลื่อนไหวของดัชนีสินค้าคงคลังเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกปี2564-2565

     Note: ข้อมูลไตรมาส1ปี2564เป็นแบบจำลองการคาดการณ์ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงตามฐานข้อมูลการเงินตามรายงานของผู้จำหน่ายช่วงไตรมาส2ปี2564และแถบดัชนีชี้วัดไตรมาส1ปี2564 - ไตรมาส4ปี2565เป็นเพียงการคาดการณ์ทิศทางที่จะเกิดขึ้นเท่านั้นที่มา: การ์ทเนอร์ (พฤษภาคม2564)

     นักวิเคราะห์การ์ทเนอร์แนะนำ4แนวทางการดำเนินธุรกิจให้แก่บริษัทผู้ผลิตOEM ที่พึ่งพาเซมิคอนดักเตอร์ทั้งจากทางตรงและทางอ้อมสำหรับลดความเสี่ยงและการสูญเสียรายได้ในช่วงภาวะขาดแคลนชิปทั่วโลกดังนี้

     ขยายมุมมองในห่วงโซ่อุปทาน -ภาวะการขาดแคลนชิปทำให้ผู้นำห่วงโซ่อุปทานจำเป็นต้องขยายมุมมองด้านห่วงโซ่อุปทานโดยมองข้ามช็อตไปจนถึงระดับซิลิคอนนอกเหนือจากระดับซัพพลายเออร์ซึ่งจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการคาดการณ์ข้อจำกัดด้านอุปทานและปัญหาคอขวดหรือแม้แต่ช่วยคาดการณ์สถานการณ์วิกฤตว่าจะฟื้นกลับมาอยู่ในภาวะปกติได้เมื่อไร

     รับประกันการจัดหาด้วยโมเดลธุรกิจร่วมและ/หรือเพิ่มการลงทุนล่วงหน้า - ธุรกิจOEM ที่มีขนาดเล็กกว่าและต้องการส่วนประกอบสำคัญต้องมองหาพันธมิตรที่ทำธุรกิจคล้ายคลึงกันและร่วมมือกับผู้ผลิตชิปและ/หรือผู้เล่นในธุรกิจบริการเข้าแพ็กเกจชิป (Outsourced Semiconductor Assembly and Test or OSAT) ในฐานะพันธมิตรเพื่อรับผลประโยชน์ร่วมกันนอกจากนี้หากเป็นไปได้เพิ่มการลงทุนล่วงหน้าในส่วนที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ของห่วงโซ่อุปทานชิปและ/หรือโรงงานผลิตชิปเพื่อรับประกันว่าบริษัทจะมีสินค้าสำรองในระยะยาว

     การติดตามตัวชี้วัด - แม้ไม่มีพารามิเตอร์ใดๆที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์การขาดแคลนจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่การนำพารามิเตอร์หลายๆตัวที่เกี่ยวข้องมาใช้ร่วมกันสามารถนำองค์กรไปในทิศทางที่ถูกต้องได้

     รองประธานฝ่ายวิจัยการ์ทเนอร์กล่าวว่า “เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนชิปมีความผันผวนอยู่ตลอดดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจว่าสถานะของชิปเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรการติดตามตัวชี้วัดเช่นการลงทุนในสินทรัพย์ประเภททุนดัชนีสินค้าคงคลังและการคาดการณ์การเติบโตรายได้ของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จะเป็นตัวบ่งชี้สถานการณ์ในช่วงเริ่มแรกที่สามารถช่วยองค์กรให้ได้รับข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับปัญหาและเห็นว่าอุตสาหกรรมโดยรวมนั้นเติบโตขึ้นอย่างไร”

     สร้างฐานซัพพลายเออร์ให้หลากหลาย -การคัดสรรชิปจากแหล่งที่มาแตกต่างกันและ/หรือพาร์ทเนอร์ในธุรกิจบริการเข้าแพ็กเกจชิป (OSAT) ต้องมีการทำงานและการลงทุนเพิ่มเติมแต่ในระยะยาวจะช่วยลดความเสี่ยงได้นอกจากนี้ยังต้องสร้างความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นและเชิงกลยุทธ์กับผู้จัดจำหน่ายผู้ค้าปลีกและผู้ค้าทั่วไปเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถสรรหาส่วนประกอบในปริมาณไม่มากในช่วงที่ต้องการเร่งด่วนได้

     ลูกค้าการ์ทเนอร์สามารถคลิกอ่านรายงานเพิ่มเติมได้ที่“Semiconductor Inventory Analysis Worldwide, 1Q21 Update,”“Expert Insight Video: Global Chip Shortage Impacting the Automotive Sector,”และ“Quick Answer: What Supply Chains at OEMs Dependent on Semiconductors Must Do in Wake of Current Chip Shortages.”

เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของการ์ทเนอร์

     แนวทางการปฏิบัติด้านไอทีของการ์ทเนอร์ช่วยให้ซีไอโอและผู้นำด้านไอทีมีข้อมูลเชิงลึกและเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรผ่านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเพื่อนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่https://www.gartner.com/en/information-technologyติดตามข่าวสารและข้อมูลอัปเดตจากแนวปฏิบัติด้านไอทีของGartner บนTwitter และLinkedInได้ที่#GartnerIT

การ์ทเนอร์เผยปัญหาชิปขาดแคลนทั่วโลกจะลากยาวจนถึงไตรมาส 2 ปี 2565