5 วัคซีนโควิด-19 ที่ไทยอนุมัติแล้ว

5 วัคซีนโควิด-19 ที่ไทยอนุมัติแล้ว

ปัจจุบันมีวัคซีนทั้งหมด 14 ชนิดที่องค์การอนามัยโลกรับรองให้ใช้ได้ทั่วโลกแล้ว สำหรับในไทยมี 5 ชนิดที่อนุมัติใช้ มาดูกันว่ามียี่ห้อไหนบ้าง

1.วัคซีนไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค (Pfizer-BioNTech)

2.วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)

3.วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna)

4.วัคซีนจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (Johnson & Johnson)

5.วัคซีนซิโนแวค (Sinovac)

 

สำหรับวัคซีนจากบริษัทซิโนฟาร์ม (Sinopharm) และวัคซีนจากซิโนแวค (Sinovac) นั้น องค์การอนามัยโลกเผยว่าอาจจะรับรองให้ใช้ได้ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งเป็นวัคซีนที่ผลิตในจีน

ปัจจุบันมีวัคซีนทั้งหมด 14 ชนิดที่องค์การอนามัยโลกรับรองให้ใช้ได้ทั่วโลกแล้ว สำหรับในไทยมี 5 ชนิดที่อนุมัติใช้