"ยูเนี่ยน มอลล์"  เดินหน้าช่วยผู้เช่าต่อเนื่อง!! ฝ่าวิกฤตการระบาดระลอกใหม่!!

"ยูเนี่ยน มอลล์" เดินหน้าช่วยผู้เช่าต่อเนื่อง!! ฝ่าวิกฤตการระบาดระลอกใหม่!!

เนื่องด้วย สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังคงต่อเนื่องยาวนานมีส่วนทำให้เกิดปัญหาสภาวะเศรษฐกิจมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์  จึงได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยภายในศูนย์การค้าฯ ตลอดมา ตั้งแต่ เดือนมกราคม - ธันวาคม 2563  

​​ล่าสุดจากกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ ซึ่งยังคงสร้างผลกระทบให้กับผู้ประกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่อง  ทางศูนย์การค้าฯ เข้าใจและเล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ประกอบการ  จึงได้มอบความช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นส่วนลดต่าง ๆไปแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2564  โดยได้มีการประเมินสถานการณ์ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน   และยังคงเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือเยียวยาโดยการมอบส่วนลดเพิ่มเติมให้ผู้เช่าอีกรวมสูงสุดถึง 50%  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป      

​​อย่างไรก็ตาม  แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ที่ดูน่าเป็นห่วง  ไม่รู้ว่าผลกระทบจากปัญหาไวรัสจะหายไปเมื่อไหร่ ดังนั้น นอกจากการช่วยเหลือด้วยการมอบส่วนลดค่าเช่าต่างๆ แล้วศูนย์การค้าฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การให้แนวทางในการสร้างแบรนด์ การสร้างธุรกิจให้ยั่งยืน เติบโตอย่างมีคุณภาพ ทางศูนย์การค้าฯ ยังได้มีโครงการพัฒนาพื้นที่ขายใหม่ ๆ เพื่อเตรียมพร้อมรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และแน่นอนว่า ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์  ยังคงคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า  พนักงานร้านค้า  และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเป็นสำคัญ  จึงยังคงดำเนินการตามมาตรการรักษาความสะอาดและปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง โดยยึด    5 มาตรการหลักด้านความปลอดภัยเชิงรุกขั้นสูงสุด ได้แก่  1. มาตรการการคัดกรองอย่างเข้มงวด  2. มาตรการลดความแออัด   3. มาตรการสร้างสังคมไร้สัมผัส 4. มาตรการสุขอนามัยเชิงรุก   และ 5. มาตรการเฝ้าระวังติดตาม พร้อมเปลี่ยนแปลงเวลาการปิด-เปิด ศูนย์การค้าฯ เป็นวันจันทร์-อาทิตย์เวลา 11.00-21.00 น. จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อควบคุมสถานการณ์และลดการแพร่ระบาดของไวรัส  รวมถึงเป็นการร่วมมือกับภาครัฐและเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคม

"ยูเนี่ยน มอลล์" เดินหน้าช่วยผู้เช่าต่อเนื่อง!! ฝ่าวิกฤตการระบาดระลอกใหม่!!