งดการจัดงาน "Pattaya Countdown - Koh Larn Countdown 2021" วันที่ 29-31 ธันวาคม 63

งดการจัดงาน "Pattaya Countdown - Koh Larn Countdown 2021" วันที่ 29-31 ธันวาคม 63

งดการจัดงาน Pattaya Countdown 2021 วันที่ 29-31 ธ.ค. 63 ณ แหลมบาลีฮาย ตามมติ ศบค.ชลบุรี

นายกเมืองพัทยากล่าวฯ
- งดจัดงานที่มีคนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก
- มีรายงานข้อมูลว่า อ.บางละมุง ตรวจไม่พบกลุ่มเสี่ยง
- ให้งดการจัดงาน Pattaya Countdown - Koh Larn Countdown 2021 วันที่ 29-31 ธค.63 ณ แหลมบาลีฮาย ตามมติศบค.ชลบุรี
- พิธีทางศาสนา เข่น สวดมนต์ข้ามคืน ศบค.อำเภอบางละมุง เมืองพัทยา และสำนักสงฆ์ กำลังอยู่ในขั้นตอนพิจารณา
- งานเดินกินถิ่นนาเกลือ ยังคงจัดได้ แต่ให้เพิ่มมาตราการให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น หากประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงอาจพิจารณาให้เลื่อนออกไป เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนตามมาตราการศบค.จังหวัดชลบุรี
- ผู้ประกอบการ เช่น โรงแรมฯ สามารถจัดงานปีใหม่ได้ โดยจำกัดจำนวนผู้ร่วมงานอย่างชัดเจน และมาตราการเว้นระยะห่างตามระเบียบฯ แต่ต้องเสนอแผนการจัดงาน และมาตราการการป้องกันโควิด-19 เพื่อขออนุญาตการจัดงานฯต่อคณะกรรมการโรคติดต่อ อำเภอบางละมุง "

รายงานจาก จ.ชลบุรี.. ผู้ว่าฯชลบุรี สั่ง งดจัดงานที่มีคนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 มีผลให้ งานเคาดาวน์พัทยา และ คอนเสิร์ตตลาดน้ำห้วยสุครีพ อ.ศรีราชา ต้องยกเลิก

ที่ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5  อาคารชลนุสรณ์  100 ปี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี และศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 )   โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุม  ภายในที่ประชุมมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี  นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นวาระเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19  ในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาครมีแรงงานต่างด้าวติดเชื้อโควิด 19 เป็นจำนวนมาก  ซึ่งในส่วนของจังหวัดชลบุรีเอง ก็ยังคงมีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่สมุทรสาคร เนื่องจาก มีผู้ประกอบการอาหารทะเลหลายเจ้าที่เดินทางไปรับของทะเลจากจังหวัดสมุทรสาครมาขายที่จังหวัดชลบุรี  ทางสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จึงได้เร่งออกตรวจสอบตลาดต่างๆในพื้นที่ รวม 11 แห่ง  จำนวน 437 ร้าน  ตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยง 68 ราย  ทันทีที่มีข่าวการแพรระบาดของโรคออกมา  แต่ผลการตรวจยังไม่ออก

อย่างไรก็ตาม นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า  ถึงแม้ว่าจังหวัดชลบุรี จะยังไม่พบผู้ติดเชื้อ  แต่ก็ต้องเฝ้าระวัง และมีมาตรการในการป้องกันอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานที่ ที่มีคนมารวมตัวกันเยอะๆ เช่น ผับ บาร์  ห้างสรรพสินค้า  และตลาด   รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่      หากกิจกรรมใด มีคนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากและไม่สามารถคุมปริมาณคนได้ ก็ขอให้งดการจัดกิจกรรมไปก่น  ส่วนกิจกรรมใด ที่มีการจำกันจำนวนคน  และไม่มีความแออัด สามารถจัดได้ แต่ขอให้มีความเข้มงวดในการตรวจคัดกรอง และใช้มาตรการเว้นระยะห่างเป็นหลัก

ทางด้าน รองนายกเมืองพัทยา  กล่าวว่า ในส่วนของเมืองพัทยา เตรียมจัดงาน Countdown 2021 ปีใหม่ ในคืนสิ้นปี  ซึ่งทุกครั้งจะมีคนมารวมกันเป็นหลักแสนคน     ซึ่งสถานการณ์เช่นนี้ ก็จะปฏิบัติตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี คือ ยกเลิกการจัดงานเคาว์ดาวน์เมืองพัทยา

เช่นเดียวกับอำเภอศรีราชา  โดยนายอำเภอศรีราชากล่าวว่า  ทางอำเภอได้เตรียมจัดงานคอนเสิร์ตคาราบาว ฉลองปีใหม่ ที่ตลาดน้ำห้วยสุครีพ ต.บางพระ อ.ศรีราชา  ปีนี้เป็นปีแรก  จึงจะยกเลิกการจัดงานด้วยเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้บอกด้วยว่า ในส่วนของกิจกรรมงานวัดเด็ก และงานสวดมนต์ข้ามปี หรือกิจกรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนา ที่จะต้องมีคนมารวมตัวเป็นจำนวนมาก ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสม  หาสามารถจำกัดจำนวนได้ ก็ขอให้มีความเข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค แต่หางดการจัดกิจกรรมได้ ก็ควรงดจัดกิจกรรม  เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่บาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

งดการจัดงาน "Pattaya Countdown - Koh Larn Countdown 2021" วันที่ 29-31 ธันวาคม 63 ณ แหลมบาลีฮาย ตามมติศบค.ชลบุรี