บราเดอร์ รันแอนด์แชร์...วิ่งฝันปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง

บราเดอร์ รันแอนด์แชร์...วิ่งฝันปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง

เมื่อเร็วๆ นี้ โรงพยาบาลรามาธิบดี ผนึกพลังเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งร่วมกับ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านกิจกรรม “บราเดอร์ รันแอนด์แชร์...วิ่งฝันปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 2”  โดยนำรายได้จากกิจกรรมมอบให้แก่มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อสนับสนุนกองทุนมะเร็งโลหิตวิทยาผู้ใหญ่ โรงพยาบาลรามาธิบดี สำหรับใช้เป็นค่าเวชภัณฑ์รักษาผู้ป่วยที่ยากไร้ โดยใช้เส้นทางสะพานพระราม 8 - ถนนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี และกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเหล่าดาราดังร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ  นาย - ณภัทร เสียงสมบุญ, โอ - อนุชิต สหพันธ์พงษ์, หยาด - หยาดทิพย์ ราชปาล, ตุ๊ก - ชนกวนันท์ รักชีพ, เอ - อัญชลี หัสดีวิจิตร, ตั๊ก - บริบูรณ์ จันทร์เรือง และลีซอ - ธีรเทพ วิโนทัย


“บราเดอร์ รันแอนด์แชร์...วิ่งฝันปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 2”

โดยภายในงานมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างคับคั่ง โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย Micro Marathon (Fun Run) ระยะทาง 5 กิโลเมตร รวม 3 ประเภท ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศทำเวลาดีที่สุด อยู่ในรุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี ทั้งชายและหญิง ได้แก่ ด.ช.อิศม์เดช ต่อพิมายทำเวลาได้ 25.21 นาที และ ด.ญ. ศุภิสรา พงษ์รัตนกูล ทำเวลาได้ 36.57 นาที ส่วน Mini Marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร รวม 11 ประเภท ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศทำเวลาดีที่สุด ประเภทชายอยู่ในรุ่นอายุ 30 - 39 ปี ได้แก่ นายเสถียร ตรีทิพย์วาณิชย์ ทำเวลาได้ 39.16 นาที ประเภทหญิงอยู่ในรุ่นอายุ 20 - 29 ปี ได้แก่ น.ส. ธิดารัฐ ตั้งใจทองดี ทำเวลาได้ 49.22 นาที   ซึ่งผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะได้รับเสื้อและเหรียญเป็นที่ระลึกจากการแข่งขันในครั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจด้านไอทีชั้นนำ ได้แก่ บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด, บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทไอที ซีตี้ จำกัด (มหาชน) 


“บราเดอร์ รันแอนด์แชร์...วิ่งฝันปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 2”


“บราเดอร์ รันแอนด์แชร์...วิ่งฝันปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 2”


“บราเดอร์ รันแอนด์แชร์...วิ่งฝันปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 2”


“บราเดอร์ รันแอนด์แชร์...วิ่งฝันปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 2”


“บราเดอร์ รันแอนด์แชร์...วิ่งฝันปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 2”