Hyundai Blue Santa

Hyundai Blue Santa

กรุงเทพมหานคร วันที่ 21 มกราคม 2559: บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์ฮุนไดอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ชื่อ “Hyundai Blue Santa” ส่งมอบความสุขต่อเนื่องจากเทศกาลปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติด้วยการนำคณะผู้บริหารและพนักงาน เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆโรงเรียนวัดเมตารางค์ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ซึ่งมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวนกว่า  60 คน  พร้อมกันนี้ได้มอบขนมและสิ่งของเครื่องใช้ที่โรงเรียนขาดแคลน ได้แก่ ยาสามัญประจำบ้าน, ข้าวสาร อาหารแห้ง, ยาสีฟัน แปรงสีฟัน และชุดนักเรียน โดยมีพนักงานฮุนไดแต่งกายเป็นซานต้าใจดี แจกขนมและร่วมกิจกรรมสันทนาการกับน้องๆด้วย


Hyundai Blue Santa

“Hyundai Blue Santa” เป็นกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม ของบริษัท ฮุนได มอเตอร์ คอมปานี ที่สนับสนุนให้บริษัท ในแต่ละภูมิภาคทั่วโลก ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมถึงการทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งบริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้สานต่อนโยบายของบริษัทแม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อสังคมสืบต่อไป


Hyundai Blue Santa