โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รับรางวัล Green Hotel  ระดับดีเยี่ยมอันดับ 1

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รับรางวัล Green Hotel ระดับดีเยี่ยมอันดับ 1

อภิญญา ลอยชูศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค- รัชดาภิเษก รับรางวัล ชนะเลิศ Green Hotel ระดับดีเยี่ยม อันดับ 1 (G ทอง) “โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทโรงแรม (Green Hotel) ปี 2558” จาก ภาวิณี ปุณณกันต์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี เอิร์ธ สายสว่าง(EAM), สุเนตร ทิพย์ธนสาร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมยินดี ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี