MiX Magazine นำกระเช้ามอบแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

MiX Magazine นำกระเช้ามอบแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

คุณชโลทร ศิวารัตน์ บรรณาธิการบริหาร MiX Magazine นำกระเช้ามอบแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์บ้านเมือง เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 43  ณ ตึกหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ถนนวิภาวดี